Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Minder asielzoekers en gezinsmigratie in 2010

Geplaatst op: 18-4-2011

In 2010 waren er 15.150 asielaanvragen, 1.000 minder dan in 2009. Zowel in 2009 als in 2010 wees de Immigratie- en Naturalisatiedienst 45 procent van de asielaanvragen toe. Dat blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Leers voor Immigratie en Asiel.

Ook het aantal aanvragen voor gezinsmigratie daalde vorig jaar licht. Vorig jaar kwamen er 20.920 aanvragen voor een verblijfsvergunning voor gezinshereniging of gezinsvorming binnen. In 2009 waren dat er nog 21.980. Daarbinnen bleef het aantal aanvragen voor gezinshereniging praktisch gelijk en daalde het aantal aanvragen voor gezinsvorming met 11 procent.

De Dienst Terugkeer en Vertrek, de Koninklijke Marechaussee en de politie hebben vorig jaar 22.560 vreemdelingen tegengehouden of teruggestuurd. In iets meer dan de helft (52 procent) van de zaken was er sprake van aantoonbaar vertrek (gedwongen of zelfstandig) uit Nederland, in 2009 was dat nog 47 procent.

Bron : blikopnieuws.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!