Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Mobiel Toezicht Veiligheid

Geplaatst op: 21-7-2011

Door het Akkoord van Schengen vervielen de grenscontroles aan de landsgrenzen van Nederland met België en Duitsland. Hoewel de controles tussen de Schengenlanden zijn vervallen, moet men zich binnen het Schengengebied wel kunnen legitimeren met een geldig reisdocument.

Een aantal landen heeft maatregelen genomen om ongewenste illegale immigratie en criminaliteit tegen teMTV kmar bus gaan. In Nederland is de Koninklijke Marechaussee vanaf mei 1994 belast met het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) aan de binnengrens met België en Duitsland. Het doel van deze controles is het tegengaan van illegale immigratie en alle vormen van criminaliteit.

Controles
Het MTV richt zich op reizigers die vanuit een ander Schengenland, Nederland in reizen. De controles op de reisdocumenten vinden plaats in het gebied direct achter de grens en worden uitgevoerd in heel Nederland steekproefsgewijs op de wegen, in de treinen, op het water en bij luchtverkeer.

Nationale veiligheid
De marechaussee bestrijdt met deze controles mensensmokkel, mensenhandel en identiteitsfraude. Daarnaast let de marechaussee bijvoorbeeld op drugssmokkel, het witwassen van crimineel geld, terrorisme en gezochte personen. Het MTV levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de (inter)nationale veiligheid.

Bron : KMar


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!