Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

MTV volgens nieuwe regels

Geplaatst op: 14-8-2011

Dat de Mitsubishi-camper met Russisch kenteken naar de KMar-controlepost op de grensovergang Hazeldonk wordt gedirigeerd, lijkt een logische keuze van motorrijder. Zijn collega checkt de papieren van de inzittenden. Het Mobiel Toezicht Veiligheid is weer in volle gang, maar wel volgens aangepaste regels.

Op grensovergang Hazeldonk is het Mobiel Toezicht Veiligheid weer opgepakt. De locatiecommandant van dezeMTV Hazeldonk 1 controle: "Volgens een uitspraak van de Raad van State had ons optreden teveel het karaktervan permanente grenscontrole.

Met een wijziging van het Vreemdelingenbesluit is dat nu hersteld. Om alle schijn van permanente grenscontroles te vermijden, zijn de regels aangepast en ligt er daarmee nu een stevige juridische basis".

Informatiegestuurd
Het mobiel toezicht moet gebaseerd zijn op informatie of ervaringsgegevens over illegaal verblijf na grensoverschrijding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op basis van willekeurige steekproeven de informatiepositie te verstevigen.

Informatiegestuurd optreden is hierbij het sleutelbegrip. "Je moet wel", zegt de locatiecommandant, "want je hebt nog maar beperkte controletijden". Beperkte controletijden betekent dat je op basis van informatie op het goede moment op de juiste plaats moet zijn. "Informatiegestuurd werken wint daarmee alleen maar aan belang."

MTV Hazeldonk 2Anders georganiseerd
De nieuwe regelgeving maakt het werk van de marechaussees overigens niet heel veel anders. De werkzaamheden blijven nagenoeg hetzelfde, controleren op documenten, alleen de organisatie van het werk is veranderd.

De locatiecommandant moet nog wennen aan de beperkte tijden van controles. "Mensenhandel en -smokkel gaan dag en nacht door.

Als je dan op zo'n gigantisch drukke grensovergang als Hazeldonk maar go uur per maand mag staan, moet je echt investeren in het informatiegestuurd optreden. Het 90 uur controleren is door de wetgever bepaald en daar gaan we ons dus ook strikt aan houden."

Directeur Operaties, brigadegeneraal André Peperkoorn, toont zich verheugd over de nieuwe regelgeving: "Onze collega's kunnen nu aan de slag met duidelijke regels. Ten opzichte van de oude situatie vergt het van ons wel een extra inspanning om aan te tonen dat we binnen de regelgeving werken. De praktijk zal uitwijzen waar de middenweg ligt tussen bureaucratie en op een effectieve manier ons werk doen. Leren van de jurisprudentie helpt ons daarbij."

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!