Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

MFO Reünie

Geplaatst op: 4-6-2012

Dit jaar zal voor de eerste keer een reünie worden gehouden van KMar-personeel dat dienst heeft gedaan bij de Multinational Force and Observers (MFO) in de Sinaï-woestijn in Egypte op de grens met Israël.

logo SinaiDe KMar leverde vrouwen en mannen voor de Force Military Police Unit (FMPU). De Identiteitsgroep Steenrode Baretten (Bond van Wapenbroeders) organiseert jaarlijks een reünie van het voormalig MFO-personeel waarbij ook (oud)-KMar personeel aanwezig is. 'Waarom geen eigen reünie?' was een vaak gehoorde vraag. Na onderzoek bleek er behoefte te bestaan voor een 'eigen' reünie, met het resultaat dat 103 KMar-leden aangaven een reünie op prijs te stellen.

Op grond hiervan werd besloten een reünie te organiseren, waarbij ook de partners welkom zijn en wel op zaterdag 17 november 2012 op het LOKKMAR (OCKMar) in Apeldoorn.

Noteert u alvast deze datum in uw agenda! Te zijner tijd komen we uitvoerig terug op deze reünie, zoals tijdstip, wijze van aanmelden, kosten.


Artikel in MC
Met zekere regelmaat besteedt Marechaussee Contact (MC) aandacht aan missies die door de KMar wereldwijd worden of werden uitgevoerd. En aan Nederlands-lndië, Korea en Nieuw Guinea wordt zelfs in elke uitgave een vaste rubriek gewijd. In de naoorlogse geschiedenis van de KMar is er voor het eerst sprake van missies in de jaren veertig en vijftig, waarna pas rond 1980 weer marechaussees worden uitgezonden en wel met toenemende frequentie en omvang, bijvoorbeeld naar Libanon, Sinaï, het voormalig Joegoslavië en tot op de dag van vandaag naar Afghanistan en enkele Afrikaanse landen.

In Marechaussee Contact, editie februari 2012, is een artikel aan dit onderwerp gewijd. U kunt dit artikel in zijn geheel lezen in de bijlage.


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!