Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Noodpaspoort kinderen slechts in bijzondere gevallen (video)

Geplaatst op: 22-6-2012

Ouders/voogden die geen gehoor hebben gegeven aan de oproep om voor hun bijgeschreven kinderen ruim op tijd een eigen reisdocument aan te vragen, kunnen geen beroep doen op de Koninklijke Marechaussee om voor hun kind een noodpaspoort aan te vragen.

paspoortcontrole jun12Er wordt alleen een uitzondering gemaakt als het betreffende kind om humanitaire redenen plotseling moet reizen, bijvoorbeeld vanwege het ondergaan van een medische behandeling of voor het bijwonen van een begrafenis van een familielid.
 
Per 26 juni 2012 is de geldigheid van bijgeschreven kinderen in het paspoort van ouder of voogd vervallen. In maart en april 2012 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de ouders/voogden van alle bijgeschreven kinderen tweemaal per brief gewezen op het vervallen van de geldigheid en hen uitgenodigd voor 1 mei 2012 een reisdocument aan te vragen voor hun kinderen. Alle reisdocumenten die voor 1 mei 2012 zijn aangevraagd, konden ruim voor het begin van de zomervakantie worden opgehaald.
 
De Koninklijke Marechaussee verstrekt alleen in uitzonderlijke gevallen een noodpaspoort, namelijk wanneer een burger niet in staat was om tijdig een paspoort of identiteitskaart te verkrijgen. In het geval van bijgeschreven kinderen is die gelegenheid er wel geweest, onder meer door gevolg te geven aan de twee genoemde brieven van de minister van BZK. De Koninklijke Marechaussee zal dus geen noodpaspoorten verstrekken aan bijgeschreven kinderen, tenzij om humanitaire redenen.

Bron : KMar


Video : schiphol tv


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!