Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Geïntegreerde Politie Trainingsmissie nu ook in derde district van provincie Kunduz

Geplaatst op: 24-6-2012

De Geïntegreerde Politie Trainingsmissie is begonnen met opleiding- en begeleidingsactiviteiten in Aliabad in Kunduz.

Daarmee worden nu in 3 van de 7 districten in deze provincie agenten opgeleid. Daarnaast is vooruitgang geboekt op het gebied van de geïntegreerde benadering tussen de Afghaanse politie en het Afghaanse rechtssysteem. Dit blijkt uit een verschenen brief die minister Hillen aan de Kamer heeft gestuurd.Kunduz les met nl instructeur feb 2012

Zo werd gestart met de bouw van Huqooq-kantoren. Die maken de toegang tot het recht voor Afghaanse burgers laagdrempeliger en er valt  juridisch advies in te winnen. Burgers zijn steeds beter in staat wensen en klachten bij de politie te melden. Ook worden de rechten van verdachten beter gerespecteerd.

Kwaliteitverbetering
De Geïntegreerde Politie Trainingsmissie is, sinds de start bijna een jaar geleden, volledig op stoom. In steeds grotere delen van de provincie Kunduz worden agenten opgeleid en begeleid. Daarmee verbetert de missie  de kwaliteit van de Afghaanse politie. De integrale aanpak levert veel waardering op van de agenten, commandanten en internationale partners. De relatie tussen Nederlandse trainers en de Afghaanse civiele politie en lokale overheid is inmiddels zo goed dat  opleidingen, mentorings- en begeleidingsactiviteiten prima zijn toe te snijden op de actuele situatie.

Europese Politie (EUPOL)
Er werken 53 Nederlanders in de EUPOL-missie in Afghanistan: 44 politiefunctionarissen en 9 civiele experts. Op het gebied van de professionalisering van de Afghaanse politie richt EUPOL zich in Kabul vooral op vergroting van de Afghaanse trainingscapaciteit.

logo europolEUPOL gaf al verschillende train-the-trainercursussen, gebruikmakend van mobiele trainingsteams. Nederlandse politiefunctionarissen en civiele experts leveren hieraan een grote bijdrage. Ook verzorgde EUPOL de afgelopen maanden een groot aantal opleidingen, onder meer op het Staff College in Kabul. Binnen EUPOL hadden verschillende Nederlanders speciale aandacht voor de positie en de training van vrouwen in de Afghaanse politie.

In Kunduz adviseert een Nederlandse EUPOL-functionaris de provinciale politiecommandant Qatra bij zijn werk. Die functionaris richt zich met name op de civiele managementaspecten van de politie. Met de extra capaciteit die Nederland levert kan EUPOL ook de leiding van verschillende politiebureaus in Kunduz stad continu maatgericht mentoren en adviseren. Daarnaast verzorgen de NL EUPOL functionarissen in Kunduz verschillende trainingen voor het midden en hoger kader van de politie.

Air Task Force
De Air Task Force ondersteunt met 4 F-16’s de Nederlandse missie en coalitiepartners bij het opsporen van bermbommen en het verzamelen van inlichtingen. De jachtvliegtuigen staan verder in geval van nood coalitie-eenheden bij.  Op verzoek van de Tweede Kamer kunnen de F-16’s, wanneer ze niet in de lucht zijn, ook opstijgen om hen te helpen. Hierdoor valt de ISAF-missie in het algemeen en de Geïntegreerde Politie Trainingsmissie in het bijzonder beter te ondersteunen.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!