Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Grenscontroles tijdens Nuclear Security Summit

Geplaatst op: 27-2-2014

Op 24 en 25 maart 2014 vindt in het World Forum in Den Haag de Nuclear Security Summit (NSS) plaats. Voor een veilig en ongestoord verloop van deze top zal een aantal maatregelen worden ingezet. 

Een van de maatregelen is de tijdelijke herinvoering van grenstoezicht aan de Schengenbinnengrens op grond van artikel 23, eerste lid en artikel 24 van de Schengengrenscode.

Informatiefgestuurd en steeksproefgewijs controleren
Nuclear Security Summit NSSDe herinvoering van controles aan de binnengrens zal op een flexibele basis door de grensbewakingsautoriteiten worden uitgevoerd. Dit betekent dat de Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie op basis van informatie en steekproefsgewijs op of bij bepaalde grensovergangen in Nederland persoonscontroles zullen uitvoeren. Deze controles worden op basis van vooraf verzamelde informatie van onder meer de Koninklijke Marechaussee, de politie, buitenlandse autoriteiten en internationale organisaties uitgevoerd.

Dit kan gevolgen hebben voor personen die Nederland willen in- en uitreizen. De Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie kunnen in de periode 14 tot en met 27 maart 2014 reizigers controleren aan de binnengrenzen met België en Duitsland, op de waterwegen én op luchthavens (zoals Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde) bij de gates van inkomende intra-Schengenvluchten.

Doordat er grenscontroles worden uitgevoerd, kunnen mensen die Nederland inreizen vanuit een ander Schengenland worden gevraagd hun reis- en verblijfspapieren te tonen. De reizigers en burgers zijn op grond van de Europese regelgeving verplicht om hieraan mee te werken.

Door de grenscontroles op flexibele basis en informatie gestuurd uit te voeren, wordt getracht het normale verkeer en de reizigers zo min mogelijk te hinderen.

Bron : KMar


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!