Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Veteranenzorg

Geplaatst op: 27-2-2015

De afgelopen week besteedden media uitgebreid aandacht aan zelfmoord onder veteranen en veteranenzorg. Na de recente zelfdoding van een jonge Amerikaanse luchtmachtkapitein die diende in Afghanistan, waaide de discussie over dit onderwerp al snel over naar Nederland.

Ook riep de film ‘American Sniper’, die woensdag  25 februari jl. in Nederland in première ging vragen op over de veteranenzorg in Nederland. Hoe staat het met het aantal zelfdodingen onder veteranen in Nederland? En hoe is het gesteld met onze veteranenzorg?

Vet instituut LOKET feb15Hoe vaak is er sprake van zelfdodingen onder veteranen en hoe staat dit in verhouding tot niet-veteranen?
Hoe onbevredigend het antwoord voor sommigen ook is: we weten het niet. We weten alleen dat er op basis van eerder onderzoek geen aanwijzingen zijn dat het aantal zelfdodingen onder veteranen hoger is dan onder niet-veteranen of onder een vergelijkbare groep van de Nederlandse samenleving.

Het enige gedegen onderzoek onder Nederlandse militairen/veteranen met betrekking tot zelfdoding is in 2011 door het RIVM uitgevoerd. Resultaten uit dit onderzoek geven geen aanleiding te concluderen dat zelfdoding onder Balkanveteranen hoger is dan onder een vergelijkbare groep Nederlanders. Defensie gaf in 2013 het RIVM de opdracht deze thematiek uitgebreider te onderzoeken. Naar verwachting worden aankomende zomer de resultaten van het lopende onderzoek over zelfdoding onder militairen en veteranen bekendgemaakt.

Hoe is het daarnaast gesteld met onze veteranenzorg?
Veteranen die kampen met psychische klachten als gevolgd van hun uitzending hebben recht op goede zorg. We beschikken in Nederland over een veteranenzorgsysteem waar veteranen mee in contact kunnen komen via het Veteranenloket.

Sommige veteranen, en/of hun naasten, voelen een drempel om contact op te nemen met het Veteranenloket en zo in contact te komen met het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen. Nuldelijnshelpers spelen vaak een belangrijke rol in het bieden van ondersteuning en indien nodig, het doorgeleiden naar goede veteranenzorg. Daarom ondersteunen we van harte het project Nuldelijnsondersteuning dat in samenwerking met de samenwerkende Veteranenontmoetingscentra wordt uitgevoerd door het Veteranen Platform.

Bron : veteraneninstituut.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!