Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Wet Politiegegevens per 1 januari 2008

Geplaatst op: 15-2-2008

Per 1 januari 2008 is de Wet politiegegevens (WPG) van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de Wet politieregisters. Met de invoering van de WPG zijn de regels over het gebruik van politiegegevens verruimd. Ook sluit de wet beter aan op de dagelijkse politiepraktijk.

Binnen de KMar is het Project WPG (PWPG) gestart. Het doel is om binnen nu en twee jaar de KMar 'WPG-proof' te maken. De eerste pilot in een district staat voor maart dit jaar gepland.

Wat verandert er?
Elke executieve KMar-medewerker heeft te maken met politiegegevens en de bescherming van persoonsgegevens zodra er gegevens genoteerd worden die herleidbaar zijn tot een persoon. De WPG geeft de opsporingsambtenaar meer wettelijke mogelijkheden tot opslaan, gebruik en verstrekken van politiegegevens. Het gebruik van deze gegevens binnen de KMar en politie, wordt onder bepaalde voorwaarden veel vrijer.

Een voorbeeld is dat de termijn van onbeperkte inzage is verlengd van vier maanden naar een jaar. Vervolgens worden de gegevens 'achter een schot' geplaatst en zijn ze nog vier jaar voor een duidelijk doel opvraagbaar.
verkeerscontrole militairen Daarnaast wordt van de KMar-medewerker een actieve houding verwacht als het gaat om de kwaliteit van politiegegevens, ledere medewerker die omgaat met deze gegevens, is dan ook persoonlijk daarvoor verantwoordelijk.

De WPG maakt een onderscheid tussen de verwerking van gegevens bij de uitvoering van de dagelijkse politietaak (basispolitiewerk) en de gerichte verwerking van gegevens bij vervolgonderzoeken, waarvoor meer voorwaarden gelden. Ook biedt de wet meer mogelijkheden voor verstrekking van politiegegevens aan personen en instanties buiten de politiesector. Denk daarbij aan een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een gemeente. De wet biedt ook mogelijkheden om beschikbare politiegegevens automatisch te vergelijken en zodoende verbanden te leggen. Tevens is in deze nieuwe wet meer aandacht voor bescherming van de privacy van burgers. Het uiteindelijke doel is dat met de nieuwe mogelijkheden, het werk van politie en marechaussee meer effectief wordt.

Bron Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!