Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Maatregelen Grensbewaking

Geplaatst op: 26-2-2008

Door het groot aantal vacatures kampt de KMar-brigade Grensbewaking van het district Schiphol al enige tijd met een forse onderbezetting. Gelet op de urgentie en het strategisch belang voor de KMar heeft CKMar bepaald dat de brigade op een zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk voor het zomerseizoen (april), gevuld dient te zijn.

Om dit doel te bereiken komt de speciaal daarvoor opgerichte Taskforce Schiphol (TFS) met maatregelen. Deze Taskforce gaat zich richten op een structurele oplossing. Schiphol paspoortcontroleTegelijkertijd wordt er voor de korte ter-mijn een oplossing gezocht in extra detacheringen.

Naast het instand-houden van de hui-dige detacheringen naar de brigade Grensbewaking (intern Schiphol 41 VTE en externe detacheringen afkomstig van de andere districten 27 VTE) worden er extra collega's gedetacheerd, oplopend naar 45 in de maand juni. Dit betreft capaciteit die ieder weekend dient te worden geleverd, omdat het met name dan erg druk is op de luchthaven. Het wordt aan de districtscommandanten overgelaten om zelf met een verdeling te komen.

Bron : Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!