Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Forse uitbreiding in Caribisch gebied

Geplaatst op: 28-2-2008

Naast de al eerder toegezegde zes marechaussees voor het bestrijden van roofovervallen gaan er nog eens dertien KMar-medewerkers extra naar Sint-Maarten. Zij gaan zich richten op grenstoezicht, mensensmokkel en vreemdelingen-toezicht. Dat gebeurt onder gezag van de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen
 
In het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen staan maatregelen die moeten zorgen dat het onveiligheidsgevoel van de Antilliaanse bevolking afneemt. Onder andere door de handel in verdovende middelen tegen te gaan en het aantal overvallen terug te dringen. De lokale overheid wil meer grip krijgen op de criminaliteit en grensbewaking. De KMar gaat hierbij helpen.

Atrako-team
De steunverlening beperkt zich niet tot Sint-Maarten. Ook op de andere eilanden wordt de aanwezigheid van de marechaussee groter. carib 2Op dit moment betekent dat een verdubbeling van het personeelsbestand naar ongeveer 80 mensen. Naast 38 mensen op de brigade werken er op Curacao 13 in de Gemeenschappelijke Grenscontrole Teams (GGCT) om de uit- en invoer van verdovende middelen tegen te gaan. Voor het verminderen van het aantal overvallen werken er zes KMar-leden bij het Atrako-team (Atrako is Antilliaans voor overval). Sinds de invoering hiervan is er een significante daling te zien in het aantal overvallen op het eiland. Op Sint-Maarten is er een team van zes man bezig met recherchetaken en daar komen er vanaf eind februari zes bij voor ondersteuning aan de lokale politie. Nieuw is dat 13 marechaussees grensbewakingstaken en basispolitiezorg gaan doen op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius.

Andere omstandigheden
Eerste luitenant Jan Triel, teamleider Brigade R&l  District West, vertrekt binnenkort met vijf collega's naar Sint-Maarten om de Antilliaanse politie te ondersteunen bij de aanpak van zware criminaliteit. "In januari kreeg ik te horen dat ik naar Sint-Maarten zou gaan, dus de voorbereiding is al begonnen, ik voig bijvoorbeeld de lokaie media, lees documenten en heb contact met het personeel op de Antillen. De omstandigheden daar zijn toch anders, bijvoorbeeld de juridische aspecten. We worden op Curacao beëdigd en gaan daarna door naar Sint-Maarten." Jan heeft er zin in: "Het is een mooie gelegenheid om daar te kunnen helpen met het creëren van een stuk veiligheid voor de bevolking."

Consequenties
Het extra personeel wordt aangestuurd door de brigade Caribisch Gebied. De brigadecommandant, majoor Jan Rooijakker, ziet zijn brigade dit jaar twee keer zo groot worden. carib 1Dit heeft natuurlijk consequenties voor de ondersteuning, mensen en middelen van de huidige brigade. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van legering of vervoer. Worden er auto's gekocht of gehuurd? En hoe staat het met de ICT-voorzieningen?

Ook voor het DLBE zijn de organisatorische effecten groot, vertelt majoor Laurens Graven. Wat moet er gebeuren en wat voor middelen zijn daarbij nodig? "Je moet vooruit kijken en kunt niet wachten op het formele besluit. Een goede afstemming tussen de niveaus Staf CKMar, DLBE en Brigade Carib is essentieel."

Het steunverzoek kwam uiteindelijk terecht bij Catrineke Develing, die als beleidsmedewerker bij de directie Operaties het dossier Nederlandse Antillen onder haar hoede heeft. "Het is voor de marechaussee goed om nauw betrokken te blijven bij alle ontwikkelingen daar in het gebied. Daarnaast zijn deze steunverzoeken de marechaussee op het lijf geschreven. We zijn gewend om in het buitenland te opereren en hebben de expertise als het gaat om bijvoorbeeld grenstoezicht. Zo dragen we bij aan de veiligheid en welvaart op de eilanden. Expeditionair politieoptreden, daar zijn we goed in!"
 
Bron : Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!