Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Van Korea tot Kabul

Geplaatst op: 1-3-2008

Wellicht bent u als bezoeker van deze website geinteres-seerd waar en wanneer internationale gevechts- en vredesoperaties hebben plaatsgevonden, waarbij Nederlandse militairen waren betrokken.

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie laat een overzicht zien van de ruim vijftig internationale vredes- en koreagevechtsoperaties waaraan Nederlandse militairen sinds 1945 hebben deelgenomen. Enkele operaties - zoals die tijdens de golfoorlog of in Haïti -zijn onder één noemer geplaatst omdat ze qua inzetgebied of mandaat nauw aan elkaar verwant zijn. Dit overzicht bevat zowel missies met een VN-mandaat als missies met een mandaat van de Europese Unie, de NAVO, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en missies die geen duidelijk mandaat hebben, maar wel veel kenmerken gemeen hebben met de gemandateerde missies.

In dit overzicht, te vinden op de betreffende pagina van de website van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, kunt u op drie verschillende manieren zoeken naar een missie, namelijk via een wereldkaart, via een missie-overzicht en via het beeldbankoverzicht.

met dank aan het NIMH


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!