Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Politiezorg: Niet minder, wel anders

Geplaatst op: 5-3-2008

De Algemene Politiedienst, of Militaire Politiezorg (MPZ) zoals de moderne benaming luidt, is wel degelijk nog steeds een kerntaak van de KMar. "Maar we pakken het wél anders aan", stelt portefeuillehouder kolonel Ad Verkerk. "Niet de beschikbaarheid van personeel, maar het werkaanbod bepaalt wanneer we optreden. En dat kan ertoe leiden dat we op dit gebied minder prominent zichtbaar zijn."

Dat dit nog niet bij alle militaire commandanten is doorgedrongen, weet ook stafmedewerker Barry Kommeren. "De herinrichting MPZ krijgt nu steeds meer gestalte. Daarin hebben we drie speerpunten, waardoor we ons als KMar onderscheiden van de regiopolitie.verkeerscontrole militairen Allereerst de wijkwachtmeester die middenin de militaire samenleving staat en een aanspreekpunt is voor de militaire commandant. Ten tweede de politiedienst tijdens uitzendingen: militaire kwaliteit samen met politie-kwaliteit. En ten slotte de vervolgonderzoeken binnen de militaire samenleving, waarbij specifieke kennis van het militaire bedrijf noodzakelijk is. En voor alledrie geldt: Daar zijn waar - op basis van informatie - het werk zich aandient of te verwachten is."
 
KMar-monitor
Zowel Verkerk als Kommeren verwacht veel van de KMar-monitor, die dit jaar zal worden gehouden. Daarin wordt aan 'de klant' gevraagd wat die nu eigenlijk vindt van het geleverde KMar-werk. "Benieuwd hoe men ons politiewerk waardeert. Met de resultaten van die monitor kunnen we de in gang gezette ontwikkelingen altijd nog bijsturen", zegt Verkerk.

Informatiegestuurd Optreden
De herinrichting MPZ heeft natuurlijk alles te maken met het Informatiegestuurd Optreden (ICO), één van de speerpunten voor de KMar dit jaar. Op basis van informatie inplannen van deverkeerscontrole militairen 2 werkzaamheden, dat is waar we naar streven. "ICO, ook wel Informatiegestuurd Politiewerk (IGP) genoemd, moet nog groeien binnen onze organisatie", weet Verkerk.

"Maar uiteindelijk leidt het er wel toe dat we efficiënter werken en er een eerlijkere werkverdeling komt, waardoor de arbeidsvreugde hoger wordt. Het mes snijdt dus aan twee kanten."

Efficiënter werken
Niet direct minder, wel anders dus. Kommeren: "Nu rijden we op basis van beschikbaarheid, gericht op het verzamelen van informatie of als we een melding krijgen. Het aantal uren wordt dus minder, maar de kwaliteit is hoger omdat er minder loze uren tussen zitten." Juist dat teveel aan loze uren kwam zo naar voren in het werkbelevingsonderzoek 2004, herinnert Verkerk zich. "Een APD-brigade als De Peel bijvoorbeeld, had te weinig werk voor het aantal wachtmeesters dat op dienst kwam. En dus sloeg de verveling toe. Met deze andere inrichting werken we efficiënter."

Bron : Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!