Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Speciale strafuitsluitingsgrond voor militairen

Geplaatst op: 8-3-2008

Er komt een specifieke wettelijke bepaling die militairen vrijwaart van straf voor rechtmatig gebruik van geweld bij de uitoefening van hun taak en in overeenstemming met de geweldsinstructie. Met dit wetsvoorstel van de ministers Hirsch Ballin van Justitie en Van Middelkoop van Defensie heeft de ministerraad vorige week vrijdag ingestemd.

Het voorstel verduidelijkt het juridisch kader waarbinnen militairen optreden en vloeit voort uit een aanbeveling van de Commissie Borghouts. Die deed onderzoek naar de structuur, de werkwijze en de procedures bij de vervolging van uitgezonden militairen.

Voorop staat dat ook onder de huidige wetgeving een militair die in de uitvoering van zijn taken op grond van de geweldsinstructies geweld heeft gebruikt in beginsel niet wordt gestraft. Maar het kabinet is het met de Commissie Borghouts eens dat de militair een zo groot mogelijke rechtszekerheid moet worden geboden. En dat het wenselijk is met een specifieke strafuitsluitingsgrond de legitimatie van rechtmatig gebruik van geweld op een meer eenduidige wijze in de wet vast te leggen.

De introductie van een specifieke strafuitsluitingsgrond heeft vooral te maken met het feit dat door de gewijzigde internationale verhoudingen de inzet van Nederlandse militairen is toegenomen. Steeds meer komt de nadruk te liggen op het vervullen van internationale taken, die worden uitgevoerd onder zeer complexe omstandigheden en in een omgeving waar geweld zich in verschillende vormen en intensiteit kan voordoen. Juist door de gewijzigde inzet en taken van de krijgsmacht is het wenselijk de bestaande regeling verder te verduidelijken en te actualiseren.

Bron : Defensiekrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!