Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Maritieme Opleidingen KMar bij de Defensie Vaarschool

Geplaatst op: 16-3-2008

Eind vorig jaar is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) en het Commando Zeestrijdkrachten op het gebied van nautische opleidingen. Defensie VaarschoolMet de oprichting van de Defensie Vaarschool worden de vaaropleidingen binnen Defensie verbeterd door het samenbrengen van kennis en ervaring. Ook de marechaussee maakt voor haar maritieme opleidingen gebruik van de Defensie Vaarschool.

De Defensie Vaarschool biedt een pakket van vaaropleidingen aan waarin wordt samengewerkt met de Nederlands-Belgische Operationele School, het Amfibisch Ondersteuningsbataljon, de Pontonniersschool en het Instructiepeloton Waterrijke Gebieden. Kerncompetenties van de opleidingen zijn nautica, navigatie, manoeuvreren en opereren op en om het water. Voorbeelden hiervan zijn: Vaarbewijzen 1 en 2, MARCOM en Radarwaarneming. Ook worden er life safety trainingen aangeboden. Voor de KMar geldt dat nog niet alle opleidingen kunnen worden afgenomen bij de Defensie Vaarschool. Dit heeft te maken met het feit dat de vaartuigen van de marechaussee, in tegenstelling tot overige Rijksvaartuigen en oorlogsbodems, vallen onder de bepalingen van de Scheepvaartinspectie. Eén van de eisen daarbij is dat de bemanning dient te beschikken over civiel erkende vakdiploma's. Een aantal opleidingen van de Defensie Vaarschool is wel gelijkwaardig, maar nog niet geaccrediteerd. Dit houdt in dat een aantal opleidingen bij het Scheepvaart Transport College te Rotterdam wordt afgenomen. Met de oprichting van de Defensie Vaarschool is een opleidingshuis ontwikkeld waarbij de maritieme opleidingen van CZSK, CLAS en KMar zo veel mogelijk op elkaar aansluiten, terwijl de verschillende operationele behoeften gewaarborgd blijven.

Bron: Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!