Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Landelijk Team Forensische Opsporing bundelt deskundigheid

Geplaatst op: 18-3-2008

Een terroristische aanslag, een grote brand, een overstroming, een vliegtuigongeluk. Sinds een aantal maanden kan bij dit soort incidenten het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) in actie komen. In dit team is alle deskundigheid op het gebied van forensische opsporing gebundeld. De opsporing op complexe plaatsen delict wordt hierdoor sneller en beter. Ook de KMar is vertegenwoordigd.

Met de komst van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) kunnen met één druk op de knop alle forensisch specialisten van Nederland worden opgeroepen. Specialisten die werken bij de regionale politiekorpsen, het Korps landelijke politiediensten (KLPD), en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) én de Koninklijke Marechaussee (KMar). Het team bestaat in totaal uit ruim 130 medewerkers, onder wie de specialisten van het Rampen Identificatie Team (RIT) en het Samenwerkingsverband Forensisch Onderzoek Bomexplosies (SFOB). Vanaf de oprichting van het LTFO maken deze twee teams integraal deel uit van de nieuwe organisatie.

Werkwijze

Herman Troost is forensisch onderzoeker bij de KMar en lid van het RIT: "Rampen als de Bijlmer of Enschede, maar ook de brand in het cellencomplex op Schiphol of de nieuwjaarsbrand in Volendam zijn voorbeelden van situaties waarbij inzet van het LTFO mogelijk is. Het team kan ook in het buitenland aan de slag, bij rampen zoals de tsunami of de aanslagen in London of Beiroet. Dit gebeurt in opdracht van de minister van Justitie, op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken. Bij een incident in Nederland kan de korpschef van de betreffende regio het LTFO inschakelen.
LTFO
Vanaf het moment dat de hulp van LTFO wordt ingeroepen, zijn zij verantwoordelijk voor het forensisch onderzoek. Vaak zijn er al forensisch specialisten van de regio aan het werk op de pd. Op het moment dat het LTFO de leiding op de plaats delict overneemt, blijven zij daar gewoon werken, maar dan onder aansturing van het hoofd LTFO. Het LTFO deelt de calamiteiten-pd op in verschillende sectoren. Op die sectoren heeft het team twee hoofdtaken: de forensische opsporing, gericht op de mogelijke dader(s) en het vaststellen van de toedracht van het incident, en de berging ter identificatie van de slachtoffers. Troost: "We bestaan nog maar kort en moeten de kans krijgen te groeien. We kunnen oefenen en dat doen we natuurlijk ook, maar door praktische inzet krijg je pas een geoliede machine. We moeten de verschillende specialismen gescheiden houden, maar wel gebruikmaken van eikaars expertise. De cohesie tussen de verschillende processen moet groeien. Dat is een kwestie van tijd. Goed overleg en respect zijn daarbij belangrijk. Uiteindelijk werken we allemaal voor hetzelfde doel: het achterhalen van de waarheid en de slachtoffers een naam geven."

Herman Troost is sinds 2002 kernlid van de sector technische identificatie van het RIT (Rampen Identificatie team). Het RIT is opgenomen in het LFTO. Troost is aanspreekpunt binnen de KMar wanneer het gaat om de eventuele inzet van KMar-personeel. Verder participeert Troost als VKL (Vaste Kern Leidinggevenden). De KMar is vertegenwoordigd met vier kernleden en een sectorhoofd. Bovendien zijn digitale en technische rechercheurs beschikbaar voor mogelijke inzet in het LFTO. Tevens zijn de deskundigen van het FC/D (Expertise Centrum Identiteis Documenten) beschikbaar.

Bron: Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!