Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

IN MEMORIAM

Geplaatst op: 18-5-2008

In Memoriam

Den Beer Poortugael

 Jonkheer Mr Diederic Jacob Herman Nicolaas den Beer Poortugael

Luitenant-kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Rechtsridder der Johanniter Orde in Nederland

Een ware vriend is ons ontvallen.
Na een maandenlange opname en juist toen het hem wat beter leek te gaan, bezweek Herman den Beer Poortugael (zoals wij hem noemden) op 9 mei jongstleden op 82-jarige leeftijd in het Diakonessen Ziekenhuis te Utrecht aan de gevolgen van een hartstilstand. Zijn geliefde echtgenote was hem in 2004 voorgegaan.

Onze vriend - zijn vader was ook marechausseeofficier - werd als oorlogsvrijwilliger in 1945 / 1946 in Engeland opgeleid voor de Expeditionaire Macht naar Nederlands-Indië. Hij diende daar in 1949 / 1950 als luitenant bij het Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee op Oost-Java.
Hij kon bogen op een verdere gevarieerde marechausseecarrière, die hem onder andere tweemaal naar Nieuw-Guinea voerde. Hij diende voorts hij bij het District Groningen, de Staf van het Wapen, het Depot te Apeldoorn, het District Noord-Holland,  was Commandant van het District Utrecht en Luchtmacht-marechausseeofficier.
Ook de ‘parate’ Marechaussee kende hem. Hij was er eskadronscommandant en beëindigde zijn diensttijd op 31augustus 1980 als Divisiemarechausseeofficier bij de Staf van de 7 Decemberdivisie te Schaarsbergen.

Na zijn functioneel leeftijdsontslag volgde hij de studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Hij was nog rechter-plaatsvervanger bij de Arrondissements-rechtbank te Utrecht. Daarnaast was hij op velerlei gebied bestuurlijk-maatschappelijk betrokken.
Bij leven en welzijn zou hij zijn gepromoveerd, op de Nederlandse codificatie van het oorlogsrecht. Op zijn leeftijd een bijzondere prestatie, getuigend van groot doorzettingsvermogen. De ‘leescommissie’ had zijn  proefschrift reeds goedgekeurd en in februari zou de promotieplechtigheid hebben plaatsgevonden. Maar helaas…

De uitvaart vond plaats op 15 mei in het crematorium te Leusden, gevolgd door een samenzijn in de Oranjerie van Huis Doorn. 
Indrukwekkend waren de getuigenissen van zijn vier kinderen over hun vader.
Een echte familieman, stoer, sportief (onder andere hockeyer van niveau en op latere leeftijd nog parachutist), toegewijd verteller en groot hondenliefhebber (de Labradors).
Opvallend was ook de toespraak van zijn beoogd promotor professor C.G. Roelofsen van de Rijksuniversiteit Utrecht, die hem jarenlang had begeleid in zijn onderzoek en steeds meer onder de indruk was geraakt van zijn punctualiteit en vasthoudendheid.

Wij van de Koninklijke Marechaussee kennen hem niet alleen uit zijn diverse functies bij het Wapen, maar ook als secretaris van het Comité Bureau Inlichtingen / Bijzondere Opdrachten (tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen). Uit dien hoofde was hij ook steeds betrokken bij de herdenkingen van de gevallenen van het England-Spiel bij het monument in Den Haag.
Bovendien commandeerde hij tien jaren lang met verve het Veteranendetachement van de Stichting Marechaussee Contact bij de herdenking van de bevrijding te Wageningen.

En nog maar kortgeleden schreef hij voor de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum brochure nr. 30 ‘De Koninklijke Marechaussee in Nieuw-Guinea´, een neerslag van zijn ervaringen in en herinneringen aan ´een uithoek van de aarde, waar de Koninklijke Marechaussee ook haar sporen heeft verdiend´.

De uitvaartplechtigheid werd van de zijde van het Wapen bijgewoond door brigadegeneraal b.d. drs. A.D. Vriezen (jaargenoot en oude vriend, ook namens de Stichting Marechaussee Contact), kolonel mr. B.W. Hopperus Buma (namens de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum) en kapitein b.d. E. Bouwman (eveneens van de Stichting Marechaussee Contact).

Herman den Beer Poortugael, trouw Wapengenoot, liefhebbend vader en grootvader, nuchter, kalm, standvastig. Met een speciaal gevoel voor humor.
Zijn familie zal hem missen – en wij ook.

ADV.


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!