Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Draaginsigne Gewonden

Geplaatst op: 21-5-2008

Militairen en veteranen die lichamelijk gewond zijn of psychisch letsel ondervinden van een oorlogssituatie of vredesmissie, maken aanspraak op een Draaginsigne Gewonden. Wanneer wordt deze toegekend?

Bij de toekenning van een Draaginsigne Gewonden zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Verwondingen die nauwelijks behandeling behoeven en verwondingen die ter plekke zijn behandeld, leiden niet tot toekenning. Ongevallen die niet het gevolg zijn van een activiteit of invloed van strijdende partijen, zoals een verkeersongeluk, worden eveneens niet meegerekend. De 'commissie Draaginsigne Gewonden' behandelt voordrachten voor het Draaginsigne binnen het Commando Landstrijdkrachten. De commissie adviseert de Commandant Landstrijdkrachten, die een beslissing neemt over het wel of niet toekennen. Later dit voorjaar wordt een krijgsmachtbrede commissie ingesteld, de Centrale Adviescommissie DIG (CADIG).

De lauwertak op het Draaginsigne Gewonden is het symbool voor draaginsigne gewondenvrede en overwinning. In de hoeken van het insigne staan de toppen van de Nederlandse vaandels van de krijgsmachtdelen. De Latijnse tekst 'Vulneratus Nee Victus' betekent 'Gewond doch niet verslagen'. De verticale balk in het midden van het insigne, is een herinnering aan de 'gewondenstreep'. Deze onderscheiding werd vroeger toegekend aan militairen na een verwonding. De gewondenstreep, in Nederland in 1944 ingesteld naar Engels voorbeeld, werd rechtstandig gedragen op de linkerondermouw van het uniform en was goudkleurig.

De toekenningscriteria voor het Draaginsigne Gewonden zijn:

- Er moet sprake zijn van een ernstige lichamelijke verwonding en/of een psychisch letsel of een daarmee vergelijkbare   aandoening met blijvende gevolgen. Voor de bepaling van de aard en de ernst van een verwonding geldt in ieder geval dat   ingrijpen door een arts en verblijf in een ziekenhuis moet hebben plaatsgevonden. Vergelijkbare aandoeningen met blijvende   gevolgen moeten zijn ontstaan als gevolg van belastende omstandigheden zoals ontbering, gebrek aan hygiëne,   voedseltekort of extreme vermoeidheid.
- Het voorval moet hebben plaatsgevonden tijdens plichtsvervulling als militair.
- Er moet sprake zijn (geweest) van oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, zoals internationale   vredesmissies of crisisbeheersingsoperaties.
- De rechthebbende moet in leven zijn op het moment van uitreiking.

Meer informatie over het aanvragen van en de toekenningscriteria voor het Draaginsigne Gewonden is te vinden op op de webpagina "onderscheidingen" van het Ministerie van Defensie.

Uit tijdschrift "Landmacht"


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!