Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Speciale opleiding geeft verbetering verwijderproces

Geplaatst op: 26-5-2008

Escortcommandanten, onder meer verantwoordelijk voor een goed verloop van het uitzetten van ongewenste vreemdelingen, komen voortaan beter beslagen ten ijs. In een speciale opleiding krijgen ze op allerlei gebied meer bagage mee, zodat ze hun moeilijke taak beter kunnen uitvoeren.

In het Eindrapport Commissie van Toezicht Uitzettingen Koninklijke Marechaussee (commissie In Zaal) werd geconstateerd dat "er weliswaar geen sprake is van een structureel excessieve geweldsinzet bij het uitzetten van vreemdelingen, maar dat er wel ruimte is voor verdere verbetering van het verwijderproces".

"Op basis van dat rapport hebben LOKKMar (SIOG) en Schiphol (Brigade Vreemdelingenzaken en IBT) de koppen bij elkaar gestoken en een specifieke opleiding voor escortcommandanten ontwikkeld", vertelt coördinator eerste luitenant Jaap Vijge. "Dat gebeurde volgens het principe van duaal leren: een wisselwerking tussen opleiding en praktijk."

Juist omdat het werk op het Verwijdercentrum in het hele begeleidingsproces zo specifiek is, werd de opleiding mede samengesteld op basis van de praktijkervaringenuitzetting die daar zijn opgedaan. Adjudant Marcel Logeman, Training en Externe betrekkingen op het Verwijdercentrum: "Het werk dat onze mensen doen is nergens mee te vergelijken. Ze moeten niet alleen om kunnen gaan met vreemdelingen die vaak alles doen om hun uitzetting te frustreren, maar bijvoorbeeld ook een gezagvoerder kunnen informeren en hem overtuigen dat de veiligheid aan boord gewaarborgd is. Juist omdat er zo'n hoog politiek afbreukrisico zit in ons werk, moeten we goed beslagen ten ijs komen. Want we weten continu de schijnwerpers op ons gericht."

Vanuit die optiek is de Leergang Escortcommandant Begeleiding ontwikkeld. De term Begeleiding wordt gebruikt omdat de KMar naast uitzettingen ook zorgt voor andere vormen van begeleiding (bijv. personen die uitgeleverd worden of Nederlanders die in eigen land hun straf mogen uitzitten). Cursisten zijn de reeds functionerende escortcommandanten, dus onderofficieren die al beschikken over de nodige ervaring op dit gebied. Zij krijgen naast een pittige hoeveelheid theorie (wet- en regelgeving, bevoegdheden, leidinggeven, stresshantering) tal van praktijksituaties met een hoog realiteitsgehalte voorgeschoteld.

uitzetting 2Over het toepassen van dwangmiddelen, veiligheid aan boord, het verlenen van noodhulp. "Maar we gaan verder", zegt Vijge. "We maken gebruik van de KLM Flight Safety simulator om evacuatiedrills en noodsituaties te beoefenen. In samenwerking met het Centrum van Mens en Luchtvaart van de KLu krijgen cursisten voorlichting over de fysiologische aspecten van vliegen en tips en tools voor de praktijk. Zo ondergaan ze een decompressie in een speciale hypoxiekamer en ondervinden zo aan den lijve de gevolgen van zuurstoftekort op hun beslissingsvermogen."

Primaire doelstelling is om een persoon op een humane wijze te begeleiden tijdens de vlucht zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. "Maar je ziet steeds meer dat commercieel belang een nadelige invloed heeft op het uitzettingsproces", zegt Logeman. "Een gezagvoerder, uiteindelijk toch de baas aan boord van het vliegtuig, wil natuurlijk graag zonder oponthoud vertrekken. Dat vraagt van onze escortcommandanten dat zij zich kunnen inleven in de cultuur rond de civiele luchtvaart. Je moet in een discussie met de captain sterk in je schoenen staan, met overredingskracht gezag uitstralen. Samenvattend kun je zeggen dat in de opleiding veel aandacht wordt geschonken aan leiderschap en kennis bij het begeleiden van personen."

De eerste cursus, waaraan vijf escortcommandanten hebben deelgenomen, is inmiddels afgerond. Adjudant Rob Hulsebosch, coördinator Verwijdercentrum, was één van die cursisten. "Met hun jarenlange uitzet-ervaring stonden sommige collega's er in het begin best wat sceptisch tegenover. Maar juist omdat ze gevraagd werden kritisch naar de opleiding te kijken en vooral ook met eigen input te komen, ontstond er draagvlak. Je krijgt betere bagage mee on werk te doen en daarbij geeft het een goede uitstraling naar onze externe ketenpartners."

De nieuwe opleiding geeft extra 'tools' mee bij het moeilijke proces van uitzettingen, maar is geen garantie dat een uitzetting ook altijd lukt. "Want het blijft natuurlijk mensenwerk", benadrukken ze alledrie.

Bron : Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!