Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Wetenschappelijke raad: veiligheidssituatie vraagt om serieuze Defensie-investeringen

Geplaatst op: 13-5-2017

‘Nederland heeft het qua budgettaire inspanning laten afweten.’ Daarom moeten de uitgaven voor Defensie in vooraf bepaalde stappen naar 2% van het Bruto Nationaal Product in 2024. Dit vindt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) volgens een vandaag gepubliceerd rapport.

Wetenschap. Raad Regeringsbel. WRR

De verslechtering van de internationale veiligheidssituatie vormde de aanleiding voor het adviesrapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen: een strategische visie op het defensiebeleid’. Het veiligheidsbeleid moet hierop worden aangepast en ingericht.

De WRR stelt niet alleen vast dat de dreiging voor Nederland is gegroeid door bijvoorbeeld de komst van vluchtelingen, burgeroorlogen in het Nabije Oosten en Afrika, ISIS en terroristische dreigingen. De raad benadrukt vooral de toenemende samenhang tussen interne en externe veiligheid. Conflicten elders werken in eigen land door zoals, bedreigingen via cyber. Denk aan hacken en verspreiding van desinformatie (fake news).

Geïntegreerde veiligheidsstrategie
Dit vraagt volgens de WRR om een geïntegreerde veiligheidsstrategie. Hierin moeten de huidige Internationale Veiligheidsstrategie en de Strategie Nationale veiligheid worden samengevoegd. In verband hiermee moet er een algemene Raad voor de Veiligheid komen onder voorzitterschap van de minister-president. Een planbureau voor de veiligheid kan deze raad volgens de WRR ondersteunen en de veiligheidsstrategie opstellen.

Volgend kabinet
WRR-lid Ernst Hirsch Ballin overhandigde het rapport aan Minister-president Mark Rutte en minister Jeanine Hennis-Plasschaert. Rutte: “Zoals u zult begrijpen, ligt het voor de hand de kabinetsreactie op dit rapport aan een volgend kabinet over te laten. Het nieuwe kabinet zal zonder meer zijn voordeel kunnen doen met de aanbevelingen van de WRR.” De minister-president zei wel de conclusie te onderschrijven dat het binnenlandse en buitenlandse veiligheidsbeleid met elkaar moeten samenhangen en elkaar moeten versterken.

Krachtig pleidooi
Hennis sloot zich hierbij aan: “Terecht onderstreept de WRR dat een substantiële reactie op de verslechterde veiligheidsomgeving noodzakelijk is. Ook het krachtige pleidooi van de WRR voor een doeltreffend antwoord op de samenhang tussen de veiligheid in Nederland en die in de wereld is herkenbaar. Dat geldt eveneens voor de oproep van de WRR om de Nederlandse defensie-inspanning te verbinden aan bondgenootschappelijke verplichtingen.”

De NAVO en de EU moeten volgens de WRR dus de belangrijkste kaders blijven voor het Defensiebeleid. Ook pleit de raad voor het gericht versterken van de krijgsmacht.

Bron : defensie.nl  


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!