Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Sluisteam voert dagelijks strijd tegen migratiecriminaliteit

Geplaatst op: 12-6-2008

Lachende gezichten bij de medewerkers van het Sluisteam op Schiphol. Sinds kort is het team weer gehuisvest op de G-pier, en daar wil men ook het liefst zijn. "Hier op airside staan we met één been in het hart van het vliegbedrijf, ons operationeel werkterrein. Dat komt de werkbeleving zeker ten goede", zegt teamleider eerste luitenant André Hartman.

Migratiecriminaliteit is de laatste jaren 'booming business' geworden. Onderzoekers stellen zelfs dat er meer en makkelijker geld mee te verdienen is dan met de handel in drugs. Op de luchthaven Schiphol, als echte transit luchthaven een toegangspoort tot Europa, is het Sluisteam dag en nacht in de weer om migratiecriminaliteit in te dammen.

Wat is eigenlijk het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel? "Bij mensensmokkel helpt men een illegale vreemdeling van A naar B te komen", legt Hartman uit. "Bijkomende strafbare feiten zijn dan vaak identiteitsfraude en valse reisdocumenten. Via heterdaad zaken, wij noemen dat hit-and-run cases, zijn we actief in recherchematige onderzoeken naar mensensmokkel. Mensenhandel is vooral gericht op uitbuiting van mensen, denk aan prostitutie of het inzetten als goedkope arbeidskracht. Sinds kort doen wij de intake-gesprekken bij potentiële slachtoffers van grensoverschrijdende mensenhandel. Als daaruit blijkt dat er een projectmatig onderzoek kan volgen, dragen we dat over aan de regiopolitie."
 
Informatiegestuurd
De strijd tegen migratiecriminaliteit wordt veelal gevoerd op basis van informatie. Die kan afkomstig zijn van collega's van de Grensbewaking, van Falsificaten, maar bijvoorbeeld ook van externe partners als air liaison officers van luchtvaartmaatschappijen, de IND, of medewerkers van ambassades. Hartman: "Op basis van die informatie beginnen wij te puzzelen. Het rond krijgen van de bewijslast is namelijk het lastigste deel van ieder onderzoek naar mensenhandel of -smokkel. We werken daarom meestal op recherchematige basis, letterlijk informatiegestuurd, maar blijven wel met één been in de Grensbewaking staan. Daar begint het meestal." Het Sluisteam beschikt over een eigen informatie-unit, die verantwoordelijk is voor de verwerking van alle gegevens. Hier wordt informatie verzameld, geanalyseerd en veredeld, waarna alles wordt vastgelegd in het Recherche Basis Systeem. Deze informatie wordt zodoende gedeeld met het Expertisecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel (EMM) te Zwolle.

Assistentie
Verdachte handelingen en personen worden vaak heimelijk geobserveerd om zodoende trends en routes te onderkennen.Schiphol vertrekhal 2 Het eigen observatieteam van het Sluisteam heeft inmiddels een goede naam opgebouwd bij andere opsporingsdiensten als FIOD en de Nationale Recherche. Zij verzoeken vaak assistentie bij het onderkennen en volgen van verdachten die met een vlucht op Schiphol aankomen of vertrekken. Hartmanbenadrukt dat zijn team ook meerwaarde kan bieden voor de KMar-collega's in het land. "Wij kunnen onderzoeksteams uit het land die bezig zijn met een smokkelzaak heel goed assisteren. Veel zaken gaan immers via Schiphol. Stel dat een districtsteam bezig is met een smokkelzaak en via een telefoontap verneemt dat een verdachte met een bepaalde vlucht aankomt. Ons team verleent dan assistentie in de observatie, helpt met eventuele aanhoudingen en regelt passen om achter de paspoortcontrole te komen, leder lid van ons team is volledig opgeleid als observant op de luchthaven."

Anonimiteit
Ondanks het feit dat het Sluisteam afgelopen jaren de nodige successen heeft behaald, is daar betrekkelijk weinig ruchtbaarheid aan gegeven. "Hooguit een korte vermelding in de pers als "Mensensmokkelaar aangehouden", maar daar blijft het dan ook bij. We opereren het liefst in de anonimiteit om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen. Onze mensen halen hun voldoening uit die dagelijks terugkerende strijd tegen de migratiecriminaliteit. De vaak schrijnende gevallen die we daarbij tegenkomen, laden ons elke keer weer helemaal op. Over motivatie hier geen klagen!" 
 
Wat is het Sluisteam?
Het Sluisteam is in 1994 ontstaan uit de Grensbewaking. Bestond het team destijds slechts uit vijf personen, nu zijn dat inmiddels vijfentwintig medewerkers. Eerste luitenant André Hartman is teamleider, met adjudant Peter Weerdenburg als coördinator. Daarnaast werken er nog vier senior medewerkers (opper-wachtmeesters) en negentien rechercheurs (wachtmeesters). Het Sluisteam functioneert tegenwoordig als een afdeling binnen de brigade Vreemdelingenzaken van het district Schiphol. Het team houdt zich bezig met de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel op de luchthaven en beschikt daarvoor onder meer over een gespecialiseerd observatieteam en een eigen informatie-unit.

Bron : Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!