Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Geschiedschrijving Koninklijke Marechaussee

Geplaatst op: 15-6-2008

Het ministerie van Defensie heette het Departement van Oorlog. In het huwelijk treden mocht alleen als je toestemming kreeg van je commandant en je woonde met je gezin in een kazerne (tussen de paardenstallen).

Zomaar wat opmerkelijke feiten uit een ver verleden. Ze zullen ongetwijfeld aan de orde komen in één van de boeken die de komende periode door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) worden geschreven. Zij zullen onderdeel gaan uitmaken van de geschiedschrijving van de Koninklijke Marechaussee.

Het NIMH is onlangs begonnen met een uitvoerig project, dat pas in 2014 eindigt. "Een kroonjaar, want dan bestaat de KMar exact 200 jaar" zegt projectleider Ben Schoenmaker. voertuigen geschiedenisHij vervolgt: "We werken in principe aan vier uit-gebreide standaardwerken. Dr. Gijs Rommelse gaat de geschiedenis van de KMar van 1945 tot 1988 be-schrijven en Drs. Jeoffrey van Woensel buigt zich over de historie van 1988 tot heden. Dit worden werken met een hoog wetenschappelijk gehalte. Van Woensel hoopt er zelfs op te promoveren aan de Universiteit van Utrecht. Het derde boek waar we aan werken is een overzicht van de hele geschiedenis. Dat wordt een soort standaardwerk, met het karakter van een jubileumuitgave. Minder wetenschappelijk, maar wel erg fraai met schitterend beeldmateriaal.

Tot slot werkt een van onze historici drs. Michael van der Zee aan een boek over de huisvesting van brigades. Als het een beetje meezit, kan de eerste uitgave daarvan dit jaar al in de winkel liggen. We werken samen met gewone (commerciële) uitgeverijen. De oplage ligt meestal zo rond de tweeduizend."

Kan Schoenmaker nog meer inhoudelijke tipjes van de sluier oplichten?grensbewaking trein "Geschiedschrijving is een vak met een relatief karakter. De impact van gebeurtenissen laat zich niet altijd even gemakkelijk vangen. Zo is de val van de Berlijnse muur ook voor de ontwikkeling van de KMar van belang geweest. De frequente oefeningen in Duitsland behoren nu tot het verleden en zullen vanuit een bepaald historisch perspectief moeten worden beschreven. Naast eenmalige gebeurtenissen zoals de val van de muur, kijken we dan ook naar tendensen. Wat daarbij opvalt, is dat de KMar de afgelopen decennia enorm is gegroeid (zowel in taken als in personeel), terwijl de krijgsmacht in zijn totaliteit kleiner is geworden. Ook dat is een interessant gegeven."

Bron : Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!