Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Kamerbrieven

Geplaatst op: 18-6-2008

Motie Haverkamp inzake huurkosten Schiphol.

Tijdens het spoeddebat over de personele onderbezetting bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol d.d. 17 april 2008 heeft het Kamerlid Haverkamp (CDA) een motie ingediend (Kamerstuk   30176 nr. 13) inzake de huurkosten die de Luchthaven Schiphol aan de Koninklijke Marechaussee in rekening brengt. In de motie wordt de regering verzocht de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op basis waarvan de huurtarieven worden vastgesteld, te wijzigen. Deze motie is tijdens het debat aangehouden en ik heb gemeld de regeringsreactie op de motie de Kamer te doen toekomen.

De Luchthaven Schiphol heeft met ingang van 2007 de korting op de huurprijzen voor de Koninklijke Marechaussee beëindigd en heeft mij een brief gestuurd met een nieuwe berekening van de huurprijs. Ik ben niet akkoord met deze nieuwe berekening en heb de Luchthaven Schiphol hiervan op de hoogte gebracht. Zo spoedig mogelijk zal worden bezien of tot een voor beide partijen aanvaardbare berekening kan worden gekomen. Wijziging van de AMvB is naar de mening van de regering niet aan de orde. Daarom ontraad ik de motie.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

E. van Middelkoop


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!