Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Opnieuw extra geld voor de KMar

Geplaatst op: 28-9-2017

Het kabinet heeft in de begroting van 2018 en de jaren erna opnieuw structureel geld vrijgemaakt voor versterking van de Koninklijke Marechaussee. Dit geld wordt ingezet om de toegenomen werkzaamheden op lucht- en zeehavens het hoofd te bieden en zo de balans in de hele organisatie terug te brengen. In het voorjaar kreeg de KMar geld voor 200 extra collega’s en daar komen er nu nog eens 200 bij, die de komende jaren gefaseerd instromen. Hieronder 4 reacties op deze ontwikkeling.

Luitenant-generaal Harry van den Brink, Commandant Koninklijke Marechaussee:

"Ik ben erg blij met deze financiële impuls voor de KMar, want wij zijn als organisatie langdurig overbelast. Ik zie het extra geld ook als waardering voor het harde werk dat wij hebben geleverd; we hebben laten zien dat we er staan als het erop aankomt. Ik ben blij voor de collega’s dat we hen perspectief kunnen bieden. Dat we afgelopen zomer zo goed door zijn gekomen is vooral te danken aan het harde werk en de loyaliteit van onze collega’s. Ik realiseer me dat het nog even duurt voor er verlichting komt, maar we hebben nu een reële richting gevonden om in balans te komen. Dat was echt nodig.

Ik verwacht de eerste, duidelijk merkbare structurele verbeteringen na de zomer van 2018. Want extra mensen moeten natuurlijk eerst worden geworven en opgeleid. Tot die tijd blijft de operationele druk hoog, maar we gaan weer tijdelijke maatregelen nemen om personeelstekorten op te vangen. Met de collega’s van de Dienst Justitiële Inrichtingen, reservisten en anderen die flexibel inzetbaar zijn.

We hebben in 2016 een plan gemaakt voor de manier waarop wij als KMar weer in balans kunnen komen. Daarin is onder meer het herstel van tekorten opgenomen, de groei van de luchthavens en extra grensbewakingstaken door veranderde regelgeving uit Brussel. Met het extra geld dat wij afgelopen jaar en nu toegezegd hebben gekregen, kunnen we ons plan gaan uitvoeren. Dit is hard nodig om al onze taken uit te kunnen voeren en weer ruimte en tijd te krijgen om te investeren in de kwaliteit van onze mensen; dat verdienen zij ook. 

We gaan er met elkaar alles aan doen om de nieuwe extra medewerkers zo spoedig mogelijk te werven en op te leiden. Ondertussen blijf ik nauw in overleg met de departementen over de inzet van de KMar en evalueren we regelmatig of onze taken en middelen nog voldoen aan de vraag en eisen van de omgeving."

Zie voor volledig artikel KMarmagazine

Bron : kmarmagazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!