Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Politie lost in 2007 meer schoten

Geplaatst op: 4-7-2008

De Rijksrecherche – de opsporingsdienst die waakt over de integriteit van de overheid – is in 2007 met 112 nieuwe onderzoeken gestart. Dat zijn er tien minder dan in 2006, maar in 2007 waren er meer grootschalige onderzoeken. Daarnaast kwamen er 302 zogeheten ‘meldzaken’ binnen: mogelijke strafbare feiten die door andere opsporings-diensten werden onderzocht. Dit staat is in het jaarbericht van de Rijksrecherche over 2007 dat donderdag is verschenen.

De 112 nieuwe zaken zijn te verdelen in honderd tactische onderzoeken en twaalf zaken die via de Criminele Inlichtingen Eenheid van de Rijksrecherche binnenkwamen. De honderd tactische onderzoeken zijn onder te verdelen in: ambtelijke corruptie (30), schietincidenten (21), schending geheimhoudingsplicht (19), overige confrontatie met politie (12), celdoden (4), overig (14).

Het aantal onderzoeken naar politieoptredens waarbij (zwaar) lichamelijk letsel is ontstaan, bedroeg in 2007 twaalf (in 2006: elf). Hieronder vallen (verkeers)ongevallen, achtervolgingen en aanhoudingen door de politie. Het aantal schietincidenten dat de Rijksrecherche onderzocht, is in 2007 toegenomen tot 21 (in 2006: veertien).

Het totaal van 112 zaken laat zich als volgt verdelen over de overheidssectoren: regiopolitie (63), Rijk (16), gemeente (12), overig (7), rechtswezen (6), KLPD (4), Koninklijke Marechaussee (2), provincie (2).

De Rijksrecherche wordt ingeschakeld wanneer (semi-) overheidsfunctionarissen verdacht worden van corruptie, valsheid in geschrift of schending van geheimhoudingsplicht. Daarnaast doet de Rijksrecherche onderzoek naar vuurwapengebruik door de politie met lichamelijk letsel tot gevolg, sterfgevallen van personen waarvoor de politie een zorgplicht had en zedendelicten.

Bron : Blik op Nieuws Zuid-Holland


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!