Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Maritiem en Mariteam

Geplaatst op: 7-7-2008

Vrijdag 13 juni 2008 vond één van de grote landelijke maritieme grenscontroles plaats langs onze hele kust. Deze maal was die controle gericht op het segment pleziervaart. De opdracht aan de verschillende uitvoerende diensten is natuurlijk om gemeenschappelijke te komen tot een adequaat niveau er adequaat nivo van grenstoezicht.

Onder adequaat nivo kan je verstaan dat je de scheepsbewegingen kent c.q. kunt volgen en die informatie over schepen, bemanning en/of lading ter beschikking hebt. Dan kun je op basis van opgestelde risicoprofielen tot een controlebesluit komen. Hierbij moeten we ook gebruik kunnen maken van historische controle informatie over hetzelfde schip, rederij en of bemanning. We doen het pas helemaal goed met elkaar als we vervolgens ieder geïdentificeerd risicoschip controleren. Op zee, in een Nederlandse haven of doorgeven aan een derde land. Dat kan alleen als de trits bewegingen (her)kennen, tijdig kunnen identificeren en achtergrondinformatie 100% klopt!

Het afgelopen jaar is met onze partners douane, AID, Zeehavenpolitie en ministerie van Justitie hard gewerkt aan de eerste ronde risicoanalyse per segment. Hierbij zijn ook de informatiestromen van KLPD en Kustwacht benut. Een leerzame ervaring, omdat we samen een helder beeld gecreëerd hebben welke informatie we per segment missen om de hiervoor geschetste kwaliteit grensbewaking te kunnen leveren.

Bij cruise en ferry is onze informatiepositie op zowel scheepsbewegingen, als inhoudelijke achtergrondinformatie behoorlijk goed op orde. Bij vracht en visserij is onze gemeenschappelijke informatiepositie nog niet optimaal. Voor vracht zijn we bezig het ZUIS-systeem van de Rotterdamse Zeehavenpolitie bij de KMar te implementeren om zo landelijk informatie van derden over scheepsbewegingen en identificatie inclusief achtergrondinfo eerder te kunnen ontsluiten. Het grootste probleem zit in de pleziervaart, met name in het zien en identificeren van scheepsbewegingen.

Al met al een boeiend werkveld waarin de samenwerking de afgelopen jaren sterk is gegroeid. We zijn nog niet op alle segmenten bij de door mij beschreven kwaliteitseis; dat is nog een hele klus die planmatige aanpak, samenhang, samenwerking en volharding vraagt. Het is echt 'mariteam'-sport.

brigade-generaal Henk Meijer, Directeur Operaties KMar in de Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!