Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Nieuw brigadegebouw KMar Rotterdam

Geplaatst op: 14-7-2008

De Commandant der Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal mr. Dick van Putten, heeft donderdag 10 juli het nieuwe hoofdgebouw van de marechausseebrigade Zuid-Holland geopend. De brigade is gevestigd op het luchthaventerrein van Rotterdam-Airport.

Het gebouw is zodanig ingericht dat het voldoet aan alle hedendaagse eisen met betrekking tot veiligheid en comfort. Zo hebben medewerkers de beschikking over flexibele werkplekken, verhoor- en briefingruimtes en vergaderfaciliteiten. In het pand is tevens een geavanceerde meldkamer gevestigd van waaruit de politie- en grensbewakingprocessen centraal worden aangestuurd en ondersteund binnen het bewakingsgebied.

De Koninklijke Marechaussee is in Zuid-Holland belast met de grensbewaking op Rotterdam-Airport en in de havens van Hoek van Holland, Europoort, Scheveningen en Dordrecht. Ook de Zuid-Hollandse kustlijn wordt door de Marechaussee gecontroleerd.

Naast de grensbewaking is de Marechaussee op de luchthaven belast met het uitvoeren van politietaken. Zo is de Marechaussee onder andere verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het opnemen van aangiftes en het doen van onderzoek bij gepleegde strafbare feiten. Vertrekkende passagiersvluchten worden onder toezicht van de Marechaussee beveiligd tegen terroristische aanslagen.  

Een klassieke taak van de Koninklijke Marechaussee is de algemene politiedienst voor militairen. Ook deze taak wordt in Zuid-Holland uitgevoerd. Op diverse kazernes en complexen binnen de provincie zijn marechaussees aanwezig voor de ordehandhaving en het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken.

De brigade Zuid-Holland bestaat uit circa 250 medewerkers en heeft naast de hoofdlocatie in Rotterdam ook werklocaties in Hoek van Holland, Scheveningen, Rotterdam-Europoort en Dordrecht. De commandant van de brigade is majoor B. (Bart) Hulsbosch.

Bron : Marechausseevoorlichting


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!