Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Geplaatst op: 20-12-2017

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hebben bevoegdheden. Deze liggen vast in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de vernieuwing van deze wet. 

Wiv nieuwe wet dec 17Wet uit 2002 volstaat niet meer.

Nederland is een democratische, open samenleving. En we willen met z’n allen dat dit zo blijft. Bedreigingen voor de Nederlandse veiligheid (PDF, 3,3 MB) moeten zo vroeg mogelijk worden onderkend en bestreden. Deze taak ligt voor een belangrijk deel bij onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Voorbeelden van bedreigingen zijn de voorbereiding van een terroristische aanslag of het hacken van belangrijke systemen. Daarnaast zijn inlichtingen nodig om veilige en effectieve militaire operaties uit te voeren. De AIVD en de MIVD hebben diverse bevoegdheden. Deze liggen vast in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Die wet stamt uit de jaren negentig van de vorige eeuw en werd in 2002 van kracht.

De technologische vooruitgang heeft de Wiv ingehaald. Willen de diensten hun taak zo goed mogelijk kunnen blijven doen, dan is aanpassing nodig. Het gaat dan vooral om het verzamelen van gegevens van telefoon-, e-mail-  en internetverkeer. Of dit nu via de ether gaat of via de kabel. Verzamelen mag alleen als er een reden is, met een onafhankelijke toetsing vooraf en toezicht achteraf. De nieuwe wet stelt extra voorwaarden. Die zorgen ervoor dat de privacy van Nederlandse burgers zo goed mogelijk beschermd blijft.

Planning wetsvoorstel Wiv
Het kabinet heeft op 15 april 2016 ingestemd met het wetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie. Het wetsvoorstel wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is in het najaar van 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 14 februari 2017 ging de Tweede Kamer akkoord. De Eerste Kamer is op 11 juli 2017 akkoord gegaan. De nieuwe wet moet begin 2018 in werking treden.

Bron : rijksoverheid.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!