Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Opsporingstaak in Missiegebieden

Geplaatst op: 22-7-2008

Voortbordurend op de conclusies uit het rapport van de commissie Borghouts wordt binnen de KMar extra aandacht besteed aan het onderwerp Rules of Engagement (ROE).

In dit verband zijn de afgelopen jaren de opleidingen voor uit te zenden marechaussees ingrijpend veranderd. Ook wordt door de Sectie Juridische Zaken jaarlijks een ROE-opleidingsdag georganiseerd. Doel van deze dag is om functionarissen van het LOKKMAR en het DLBE op een voldoende kennisniveau te brengen zodat zij deze kunnen verwerken in voor missies relevante procedures en opleidingen.

Op 27 juni was het de tweede keer dat deze opleidingsdag plaatsvond, met sprekers vanuit de Commando's Luchtstrijd-krachten en Landstrijdkrachten. "Van onze marechaussees wordt verwacht dat zij geweldgebruik tijdens vredesoperaties op rechtmatigheid toetsen", zo begon luitenant-kolonel mr. Menno Kersbergen, Hoofd van de Sectie Juridische Zaken. Het feit dat het luchtwapen boven Afghanistan een grote rol speelt en de bij velen bestaande onbekendheid met de kenmerken van vliegtuig F16luchtoperaties is aanleiding geweest om het luchtoptreden boven Afghanistan dit jaar centraal te stellen tijdens de opleidingsdag. "Kennis van de manier van optreden van de andere OPCo's is essentieel om onze opsporingstaak in missiegebieden te kunnen uitvoeren' benadrukte Kersbergen.

In het betoog van luitenant-kolonel mr. Huig van Duijn, Hoofd Operationeel Recht Staf CLSK, kwam duidelijk naar voren dat het handelen van een vlieger door meer bepaald wordt dan alleen ROE. Ook Standing Operating Procedures (SOP's), Special Instructions (SPINS), Targetting Guidelines zijn documenten die een marechaussee in zijn beoordeling zal moeten betrekken. Majoor Niels 'Elvis' Haarsma, H-OPS van het Volkelse 313 Squadron, gaf als tweede spreker een duidelijke uiteenzetting van zijn ervaringen als F-16 vlieger in Afghanistan. Hij gaf inzicht in de afwegingen die een vlieger maakt en de de rolverdeling tussen de Forward Air Controller op de grond en de vlieger. Een andere deelnemer merkte daarbij op dat geweldgebruik in Afghanistan niet hetzelfde is als geweldgebruik conform de ambtsinstructie in Amsterdam. "Een idee dat nog bij veel marechaussees leeft", zo stelde hij.

Majoor mr. Marchel Hoedeman ging in op de rol van de jurist tijdens het operationele besluitvormingsproces (OBP). Daarnaast ging hij in op het zogenaamde targetting-proces en de invloeden van het humanitair oorlogsrecht en ROE op dit proces.

De dag werd door de deelnemers als zeer leerzaam en verhelderend ervaren. Men was het er over eens dat het onderwerp ROE een vast onderdeel dienl te zijn in zowel de initiële als de missiegerichte opleidingen.

Bron : Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!