Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Afscheid en nieuwe benoemingen

Geplaatst op: 29-7-2008

Benoemingen nieuwe directeur Operaties en nieuwe Stafarts

Nieuwe directeur Operaties

Per 1 oktober a.s. zal de huidige directeur Operaties, Henk Meijer, terugkeren naar de politie-organisatie. Per dezelfde datum zal kolonel André Peperkoorn EMPM (foto), onder gelijktijdigepeperkoorn2 bevordering tot brigadegeneraal, worden benoemd tot de nieuwe directeur Operaties KMar.

In de periode van 1994-1998 was Peperkoorn de militaire assistent van de Chef Defensiestaf; daarna heeft hij verschillende sleutelfuncties vervuld. Gedurende drie jaar is hij stafofficier bij PMV NAVO&EU in Brussel geweest.

                  Andre A. Peperkoorn (foto: rb/smc)

Daarna heeft hij gefunctioneerd als
plaatsvervangend districtscommandant van het KMar district Noord en vervulde hij de functie van afdelingshoofd Taakveld Militaire Politiedienst in Staf KMar. In 2004 kreeg Peperkoorn de functie toegewezen van plaatsvervangend commandant van het toen nieuw te vormen District Noord-Oost geworden. Kolonel Peperkoorn is sinds maart 2006 werkzaam als commandant van het Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum KMar (LOKKMar).

Nieuwe Stafarts

Stafarts kol Wim N.M. Frankenmolen verlaat KMar.
Wellicht hebt u hem al even gemist, de vertrouwde verschijning van onze stafarts, kol-arts Frankenmolen. Het is weliswaar vakantietijd, maar er is toch wel iets meer aan de hand. Kol Frankenmolen zal in de loop van de komende maanden de KMar met leeftijdsontslag gaan verlaten en geniet inmiddels van een welverdiende verlofperiode.

Een net zo vertrouwde verschijning is hem per 1 juli jl opgevolgd, kol-arts J. (Jan) H. van den Ham, voorheen de plaats-vervangend stafarts KMar. Als nieuwe plaatsvervangend stafarts is per 1 augustus a.s. benoemd lkol-arts drs M. (Manon) Y. Molenaar. Zij is afkomstig van het CLAS. Kol-arts Frankenmolen zal op woensdag 10 september aanstaande afscheid nemen tijdens een receptie van 15:00 uur tot 18:00 uur, in het auditorium op de KBK.

Bron : jv/SMC


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!