Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

VVD: Venezolanen niet naar Nederland

Geplaatst op: 20-3-2018

Met grote regelmaat onderschept de Kustwacht Venezolaanse vluchtelingen die hun heil op een van de ABC-eilanden zoeken.

Den Haag – De VVD wil dat de Nederlandse regering stappen onderneemt om te verhinderen dat op Curaçao en Aruba verblijvende Venezolanen kunnen doorreizen naar Nederland.

Kustwacht Carib Venezolaanse-vluchtelingen mrt18Dat blijkt uit schriftelijke vragen die het Tweede Kamerlid André Bosman vandaag heeft gesteld aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De parlementariër wil onder meer weten of de regeringen van Curaçao en/of Aruba Nederland al officieel gevraagd hebben om financiële en operationele ondersteuning bij de opvang van gevluchte Venezolanen.

,,Hoe beoordeelt u de uitspraak van de Curaçaose minister-president dat de opvang van Venezolanen een koninkrijksaangelegenheid is, in het bijzonder in het licht van de uitspraak van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de toelating van vreemdelingen een landsaangelegenheid is en dat de landen gaan over toelating en het proces rondom in- en uitreis?”

Bosman verwijst naar berichten in de media dat Aruba geen opvanglocatie heeft. ,,Klopt het dat Aruba de opvang nog steeds niet op orde heeft, ondanks het feit dat de regering er naar eigen zeggen al sinds 2006 mee bezig is? Deelt u de indruk dat het ontbreken van een locatie niet zozeer te maken heeft met de mate van financiële ondersteuning, als wel met trage besluitvorming en politieke onwil? Kunt u aangeven in hoeverre Curaçao de faciliteiten en regelgeving met betrekking tot de opvang van vluchtelingen op orde heeft?”

Het Kamerlid wil verder weten of het noodplan dat door o.a. de Koninklijke Marechaussee, Korps Politie Caribisch Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland en Defensie is gemaakt voor het scenario dat het aantal migranten op Bonaire toeneemt al in werking is getreden.

,,Kunt u aangeven hoeveel Venezolanen zich inmiddels bevinden op Aruba, Curaçao en Bonaire? Is het nog steeds onduidelijk hoeveel Venezolanen zich in het Caribisch deel van het Koninkrijk bevinden? Zo ja, kunt u in elk geval schetsen welke officiële cijfers er zijn en hoe deze zich verhouden tot de schattingen van de bestuurders van de eilanden? Hoe verhoudt de constatering dat er in de loop van 2017 op Aruba 16 asielaanvragen van Venezolanen zijn geregistreerd tot de constatering van politici op Aruba dat er op het eiland duizenden vluchtelingen rondlopen?” aldus Bosman.

Bron : curacaonieuws.nu


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!