Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Wereldbank: 23 tot 43 miljoen euro voor beheer wederopbouwfonds

Geplaatst op: 28-3-2018

Den Haag – Voor het beheer van het Nederlandse wederopbouwfonds voor Sint Maarten zal de Wereldbank een vergoeding ontvangen die kan oplopen tot ruim 43 miljoen euro.

Sint Maarten wereldbank mrt18Foto Twitter – Tijdens zijn bezoek vorige maand aan Sint Maarten stak staatssecretaris Knops de handen uit de mouwen.

Dat blijkt uit de brief die staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van de 550 miljoen euro die Nederland als bijdrage in de wederopbouw heeft gereserveerd zal 470 miljoen worden gestort in een door de Wereldbank te beheren Trustfund. Het restant is gebruikt voor liquiditeitssteun (24,6 miljoen), early recoveryprojecten (7 miljoen) en een reservering voor directe steun van Nederland aan Sint Maarten (48,4 miljoen).

Over de voorwaarden en de uitvoeringsaspecten wordt sinds december met de Wereldbank onderhandeld. Knops meldt dat de besprekingen inmiddels zo ver gevorderd zijn dat binnen enkele weken een overeenkomst kan worden getekend. De Wereldbank werkt op basis van kostendekkende tarieven. ,,De exacte omvang van de vergoeding is niet op voorhand vast te stellen omdat deze afhankelijk is van de verhouding tussen de recipient executed en de bank executed activiteiten gedurende de looptijd van het Trustfund, maar zal naar verwachting tussen de 5% en 9% bedragen”, aldus Knops. ,,Door de kennis van en ervaring met wederopbouw na (natuur)rampen en in de Caribische regio beschikt de Wereldbank over expertise om Sint Maarten (en Nederland) bij te staan in deze wederopbouwfase.”

De Wereldbank zal naast het beheren van het Trustfund en toezien op de doelmatig- en rechtmatigheid van de bestedingen de regering van Sint Maarten ondersteunen bij het opstellen van een National Recovery and Resilience Plan. Het NRRP bevat een analyse van de schade en de verliezen als gevolg van orkaan Irma. Daarnaast beschrijft het de behoeften en per sector de benodigde inzet voor de wederopbouw. Ook gaat het NRRP in op prioritering, fasering, financiering en financieringsopties die bepalend zijn voor de richting en omvang van wederopbouw. Het NRRP is daarmee de routekaart voor de gehele wederopbouw. Een eerste concept ligt momenteel ter vaststelling bij de Ministerraad van Sint Maarten.

De 470 miljoen in het Trustfund is bij lange na niet voldoende om de uitvoering van het gehele NRRP te bekostigen. ,,Dit noodzaakt tot het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Daarbij is vanuit Nederlands perspectief van belang dat projecten en activiteiten bijdragen aan het behalen van de brede doelstelling, passen binnen de structurele beleidsambities van Sint Maarten en duurzame financiering is gewaarborgd. Alleen projecten waarvoor geen andere reële financieringsopties zijn dan (deels) met publieke middelen komen in aanmerking voor financiering uit het Trustfund.”

Wat Nederland betreft wordt het fonds in elk geval aangewend voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het eiland, duurzame afvalverwerking en afvalwaterzuivering en good governance met aandacht voor bestuur, beleid, financiën en openbare orde en veiligheid. Voor de uitvoering wordt het bedrijfsleven in het Koninkrijk ‘maximaal’ de mogelijkheid geboden deel te nemen aan aanbestedingen. ,,Eind februari heeft een eerste overleg plaatsgevonden met VNO-NCW, RVO en een aantal Nederlandse bedrijven om te praten over de mogelijkheden van Nederlandse bedrijven om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Sint Maarten. Ik ben voornemens dergelijke bijeenkomsten ook te organiseren op Aruba en Curaçao”, schrijft Knops aan de Kamer.

De bewindsman meldt voorts dat hij samen met zijn Franse collega in bijzijn van minister-president Leona Romeo-Marlin met in Brussel heeft gesproken over beschikbare EU-fondsen, maar of er ook concrete toezeggingen zijn gedaan laat hij in het midden.

Bron : bonaire.nu


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

18-10-2018 Marechaussee houdt verdachten vernieling aan
18-10-2018 Amstelveen gaat gezichtsherkenning invoeren bij publieksbalie raadhuis
18-10-2018 Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme
17-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
17-10-2018 Overlijden Harry Poels
17-10-2018 AIVD en MIVD 10 jaar aan de slag in Unit Contraproliferatie
16-10-2018 Prins Pieter Christiaan bevorderd tot reservekolonel Prins Pieter Christiaan is sinds gisteren rese
16-10-2018 Openbaar Ministerie vervolgt voor het eerst jihadist voor oorlogsmisdrijf
16-10-2018 Opinie Marc de Natris, Officierenverenigingen
16-10-2018 Rapport Giebels belangrijke stap in herstel Defensie
15-10-2018 Grote partij cocaïne gestolen uit politiekluis Curaçao
15-10-2018 Bijleveld: in cyberoorlog met Russen
15-10-2018 'Chaos op Schiphol bij harde brexit door langere wachttijden'
14-10-2018 NOS zendt 'Er reed een trein naar Sobibor' opnieuw uit
14-10-2018 Militaire voertuigen op trein naar Noorwegen
14-10-2018 Verdachte van schietpartij Den Haag aangehouden op Schiphol
13-10-2018 Opstand in Sobibor: 75 jaar geleden
13-10-2018 Hoogste baas defensie: problemen worden nu opgelost
12-10-2018 Eindelijk eerherstel voor gevangene Colditz
12-10-2018 Onderzeese vrouwen
11-10-2018 Rond het Square okt 18
11-10-2018 NAVO-oefening met 50.000 militairen
11-10-2018 ‘Saamhorigheid zoals in deze ploeg kende ik niet’
10-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
10-10-2018 Nazaten Colditz bijeen in Bronbeek
10-10-2018 Defensie krijgt goud in handen
09-10-2018 Nieuwe foto's in SMC album
09-10-2018 Britse brigade trekt door Nederland
09-10-2018 ‘In deze ploeg leer je relativeren’
08-10-2018 Geheim agent nog 1 keer achter de knop
08-10-2018 Presidentiële lunch voor Koreaanse oorlogsveteraan Rosé Lokhoff
07-10-2018 Busted!
07-10-2018 Succesvolle Veteranendag KMar
07-10-2018 EU helpt Albanië bij beheren van grenzen
06-10-2018 Man door het lint op vlucht naar Amsterdam
06-10-2018 Britten: na brexit visum nodig voor weekendje Londen
05-10-2018 Marechaussee treft illegalen tussen autobanden aan
05-10-2018 Lofzang op huzarenstukje van de MIVD
05-10-2018 Koning tussen hooligans bij Koninklijke Marechaussee
04-10-2018 MIVD verstoort Russische cyberoperatie bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens
04-10-2018 Binnenkort 1 loket voor vragen en klachten
03-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
03-10-2018 Marine onderschept 900 kilo cocaïne
03-10-2018 Koning brengt werkbezoek aan Koninklijke Marechaussee
03-10-2018 Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten
02-10-2018 Zeven personen opgepakt bij grote politieactie op vier locaties in Nederland
02-10-2018 'Nederland verleent asiel aan 27 geëvacueerde Syrische Witte Helmen'
02-10-2018 Requiemmis overleden defensiepersoneel
02-10-2018 Russen kijken in Nederlands militaire keuken
01-10-2018 Landmacht: Wendbaar transformeren
01-10-2018 Schiphol moet nog steeds alle zeilen bijzetten
01-10-2018 Voortvluchtige klemgereden op Rijnbrug na achtervolging vanaf Babberich

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Nieuwsberichten van voor 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!