Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Ombudsman: Meer aandacht voor Caribisch Nederland

Geplaatst op: 1-4-2018

Den Haag – De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman gaan de aandacht voor Caribisch Nederland opvoeren.

Zuthen, Reinier van, nat ombudsman apr19Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsman Margrite Kalverboer bij de aanbieding vandaag van hun jaarverslag aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Foto: Freek van den Bergh

Dat kondigen zij aan in hun gezamenlijke jaarverslag over 2017 dat zij vandaag aan de Tweede Kamer hebben aangeboden. ,,In 2018 willen we onze rol als klachteninstantie verder uitbouwen. We gaan ons ervoor inzetten dat veel meer kinderen en volwassen in Caribisch Nederland ons weten te vinden”, schrijven ze. In het jaarverslag wordt uitvoerig ingegaan op de taken die beide instituten voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vervullen en de (soms negatieve) ervaringen met de wijze waarop zowel de rijks- als de eilandelijke overheden omgaan met rapporten en aanbevelingen.

,,Net als in Europees Nederland kunnen de meeste klachten met een interventie worden opgelost. Zo heeft de Rijksdienst Caribisch Nederland na een interventie van de ombudsman zijn brieven aangevuld met informatie over bezwaar- en beroepsinstanties. Nog een voorbeeld van zo’n structurele oplossing is de vergoeding van het daggeld na medische uitzending. Na een interventie van de ombudsman heeft het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) dit geld overgemaakt. Ook heeft het ZVK maatregelen genomen om herhaling in de toekomst bij alle uitzendingen (ook voor andere patiënten) te voorkomen. Daarnaast waren er klachten over het niet (tijdig) beslissen door zowel lokale als rijksoverheid op verzoeken om vergunning. Na tussenkomst van de Nationale ombudsman kwam er alsnog een beslissing op deze verzoeken.”

De lokale overheden zijn volgens het jaarverslag minder geneigd zich de kritiek van de Ombudsman aan te trekken. Zo wordt de vergunningverlening op Bonaire een ‘hardnekkige, al jarenlang spelende kwestie’ genoemd. Verwezen wordt naar een burger die al vijftien jaar op de wachtlijst voor een taxivergunning staat, een taxi- en busbedrijf dat voor zijn drie voertuigen slechts één nummerplaat krijgt en iemand die zes jaar geleden een vergunning voor een bus heeft gevraagd, maar nooit meer iets heeft gehoord. Over deze voorvallen heeft de Ombudsman rapporten en aanbevelingen naar het Bestuurscollege gestuurd waarop – ondanks een herinnering – geen reactie is gekomen. ,,We houden hier uiteraard vinger aan de pols”, klinkt het waarschuwend.

Het volledige jaarverslag is te lezen op www.nationaleombudsman.nl

Bron : bonaire.nu


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!