Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Versterken veiligheid bij Defensie topprioriteit

Geplaatst op: 1-4-2018

Het structureel verbeteren van de veiligheid bij Defensie heeft topprioriteit. Dat blijkt uit het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’. Minister Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser hebben dat vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. Naast dit plan van aanpak wordt in een aparte reactie ingegaan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de noodlottige ongevallen in Mali en Ossendrecht.

Veilige def. organisatie mrt 18Een veilige defensieorganisatie

Het plan beschrijft hoe Defensie het werken op fysiek en sociaal gebied veiliger gaat maken. Bijleveld: ‘‘We zijn hard met onze neus op de feiten gedrukt. Werken bij Defensie moet en kan veiliger. We gaan met concrete maatregelen aan de slag om de veilige werkomgeving bij de krijgsmacht structureel te versterken. Door de komst van de Inspecteur-generaal Veiligheid waarborgen we het onafhankelijke toezicht op de uitvoering.’’

Onderzoeken
In het plan van aanpak zijn de aanbevelingen verwerkt van de commissie Van der Veer en de onderzoeken van de OVV. Deze onderzoeken hebben aangetoond dat Defensie er niet voldoende in is geslaagd om risico’s te onderkennen en te beheersen. ‘‘Militairen werken vaak onder moeilijke en risicovolle omstandigheden. Juist daarom is het van belang dat er geen onnódige risico’s zijn’’, benadrukt Visser.

Ook bevindingen van de tussentijdse rapportage van de commissie Giebels, die momenteel onderzoek doet naar de sociaal veilige werkomgeving bij de krijgsmacht, zijn meegenomen in het plan.

Maatregelen
De komende 4 jaar investeert Defensie € 75 miljoen om de maatregelen uit het plan bij alle Defensieonderdelen uit te voeren. Daarna wordt er structureel € 25 miljoen per jaar vrij gemaakt voor de veiligheid bij Defensie.

Er komen extra mensen die zich gaan bezighouden met veiligheid en de controle daarvan. Een belangrijk punt is dat het lerende vermogen van Defensie wordt versterkt door onderzoeken en controles. De Inspecteur-generaal Veiligheid die wordt aangesteld, speelt hierin een belangrijke rol.

Ook worden risico beperkende maatregelen genomen die variëren van het omgaan met munitie tot het oefenen op klimtorens en van veilig vliegen tot het voorkomen van gehoorschade. Er zijn al maatregelen genomen op het gebied van schieten, duiken, de munitieketen, medische zorg tijdens inzet en de omgang met gevaarlijke stoffen.

Om de sociale veiligheid te versterken zet Defensie in op het verhogen van de meldingsbereidheid, het uitbreiden van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie en preventie van ontoelaatbaar gedrag.

Aanbevelingen
Op basis van de aanbevelingen van de OVV zijn al maatregelen genomen door Defensie. Het gaat onder meer om verbetering van de opslag van munitie, bijvoorbeeld in speciaal geconditioneerde containers. Voor een inzet wordt nadrukkelijk gekeken naar de gebruikscondities van munitie, zoals weersomstandigheden en maximale belasting, zodat de munitie geschikt is voor de specifieke omstandigheden van een missie. Verder worden de munitie en medische keten intensiever gecontroleerd. Al deze maatregelen maken ook deel uit van het plan van aanpak.

Norm
De bewindspersonen stellen dat veilig werken de norm moet zijn. Bijleveld: ‘‘Het gaat er nu vooral om dat de maatregelen geen woorden op papier zijn, maar in de praktijk worden uitgevoerd. Elke Defensiemedewerker draagt hieraan bij. De commandanten gaan voorop en zijn primair verantwoordelijk. Veiligheid als de norm is iets waar wij allemaal aan moeten werken.’’

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!