Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Operationele inzetbaarheid op peil

Geplaatst op: 30-8-2008

Door krapte op de arbeidsmarkt en een algemeen tekort aan technisch geschoold personeel kampt de Defensie met een groot aantal vacatures. Succesvolle invoering van een modern en open personeelssysteem met aandacht voor het individu moet leiden tot verbetering van de vulling.

In april werd gestart met het actieplan Werving en Behoud. Eén van de pijlers is het zogenoemde Flexibeldefensie opleidingen Personeelssysteem (FPS) dat bijdraagt de defensieorganisatie te positioneren als moderne en aantrekkelijke werkgever. Volgens staatssecretaris Jack de Vries zijn de eerste resultaten van deze maatregelen inmiddels zichtbaar.

Dankzij vliegerinfodagen en intensievere samenwerking met civiele partners zijn de vliegers-opleidingen gevuld. De zogenoemde werk-naar-werkmaatregel (30+) heeft inmiddels ruim 600 functies opgeleverd voor de landmacht.

Het hoge aantal vacatures heeft volgens hem geen consequenties voor de operationele inzetbaarheid. De vulling schommelt rond de 84% en daarmee kan defensie haar verplichtingen nakomen.

Om te zorgen dat de druk op het personeel, vooral in de schaarse categorieën, niet toeneemt zijn maatregelen in gang gezet. Die richten zich onder meer op maatwerk, aandacht voor combinatie van zorg en werk en intensieve loopbaanbegeleiding.

Zie ook de gerelateerde link Werken bij Defensie.

Bron : Min. van Defensie


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!