Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Can do-mentaliteit maakt krijgsmacht kwetsbaar

Geplaatst op: 14-6-2018

Defensie slaagt er slechts met moeite in eenheden uit te zenden die inzetgereed zijn. Daardoor wordt er een zwaar beroep gedaan op het improviserend vermogen van militairen. Dat is een van de conclusies van de Algemene Rekenkamer. Die onderzocht tussen december 2016 en november 2017 de inzet van de Nederlandse krijgsmacht voor de VN-missie in Mali.

De Long Range Recconaissance Patrol Task Group (LRRPTG) kampte in Mali met aanzienlijke problemen. Dat gebeurde zowel in de voorbereiding op als tijdens de missie. Slechts improvisatie maakte gebrek aan materieel en de gevolgen van de ad hoc-voorbereiding goed.

Mali verl. tot 2017 350Nederlandse militairen in Mali (september 2014), afb.

Resultaten intensivering zichtbaar
Minister Ank Bijleveld-Schouten zegt zich er terdege van bewust te zijn dat de jarenlange bezuinigen gevolgen hadden voor de staat van de krijgsmacht. "Deze regering slaat die bladzijde om", zegt ze in een reactie. "De intensivering van meer dan 1,5 miljard euro structureel per jaar, zoals in het regeerakkoord staat en in de Defensienota is uitgewerkt, verbetert de gereedheid en de inzetbaarheid. Dat een onafgebroken proces, waarmee we nooit klaar zijn. De resultaten van deze maatregelen zijn op de werkvloer gelukkig steeds meer voelbaar."

Improviserend vermogen
Commandanten van de LRRPTG werden gedwongen te kiezen tussen het behoud van materieel, effectiviteit van de missie en veiligheid. Het afwegen van risico’s is volgens de Algemene Rekenkamer inherent aan het militaire beroep. Maar uit het onderzoek blijkt dat al in de voorbereiding wordt gerekend op het improviserend vermogen van personeel ter plaatse. De ‘can do’-mentaliteit van de krijgsmacht wordt op deze wijze van een sterk wapen tot een kwetsbaarheid, aldus de Rekenkamer. Goed improviseren kan volgens haar alleen op basis van een goede voorbereiding.

Hele krijgsmacht
Een missie als in Mali heeft gevolgen voor de hele krijgsmacht. Van de noodzaak hiervoor mensen en middelen te leveren, hebben andere eenheden ook last in hun opwerktraject. Doordat ze vervolgens zelf weer spullen onttrekken aan andere eenheden, ontstaat een vicieuze cirkel van afnemende gereedheid stelt de Rekenkamer.

Volgens Bijleveld staat de veiligheid van de militairen voorop, ook tijdens de bijzondere en niet altijd optimale omstandigheden in het inzetgebied. Ze zegt dat goed improviseren een goede voorbereiding vergt. Bijleveld herkent zich niet in de ad hoc-werkwijze waarover de Rekenkamer het heeft. "Voorafgaand aan inzet wordt altijd een grondig planningsproces doorlopen. Als beperkingen op bijvoorbeeld materieel- of personeelsgebied niet vooraf kunnen worden verholpen, passen we de geplande inzet aan."

Risico’s huidige missiedruk
In 2017 voerde de krijgsmacht 18 militaire missies uit in 17 landen. De hoeveelheid missies waarbij de krijgsmacht is betrokken vormt een reëel risico om de basisgereedheid in 2021 hersteld te hebben, concludeert de Algemene Rekenkamer.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!