Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

'Vervolg agent niet meer voor doodslag voor doden persoon tijdens dienst'

Geplaatst op: 17-6-2018

Politieagenten die tijdens hun werk iemand ernstig verwonden of doden, zouden voortaan niet meer moeten worden vervolgd voor zware mishandeling of doodslag. Volgens de politie hebben agenten een speciale positie nodig, omdat ze door hun functie in een gevaarlijke situatie kunnen terechtkomen en moeten kunnen ingrijpen. 

AT 2 jan 13Het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter zouden alleen moeten beoordelen of de agent de geweldregels heeft geschonden. Ook wil de politie een 'blauwe kamer' die zich toelegt op strafzaken waar agenten bij zijn betrokken, vergelijkbaar met de militaire raadkamer.

Nu worden agenten na een ernstig geweldsincident op dezelfde manier vervolgd als iedereen. "En dat terwijl er geen kwade intentie is. Integendeel, want de politieman of -vrouw grijpt in om anderen of zichzelf te beschermen", stelt de Rotterdamse korpschef Frank Paauw, die binnen de politie over de regels op dit vlak gaat.

Voor de agent zijn de gevolgen enorm, zowel emotioneel als maatschappelijk, hoe rechtmatig hij of zij ook heeft gehandeld. "Dat is oneerlijk en dat moet veranderen'', zegt Paauw.

Aantekening
In de huidige situatie kan een agent die goed heeft gehandeld, toch doodslag worden verweten. Hoewel er bijna altijd ontslag van rechtsvervolging komt, krijgt de agent toch een aantekening op een strafblad.

De korpschef wijst op een jonge diender die een man heeft doodgeschoten en rechtmatig heeft opgetreden. Toch kon hij geen hypotheek afsluiten, omdat er lang onzekerheid was over zijn situatie. Het heeft 2,5 jaar geduurd om zijn zaak af te wikkelen. 

Hij kan evenwel geen Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) krijgen. De man kan evenmin zijn familie in de VS bezoeken, omdat hij ooit is vervolgd voor een levensdelict.

Vrijspraak
In de nieuwe situatie zou voor hem vrijspraak van overtreding van de ambtsinstructie volgen. Paauw denkt niet dat de wijziging het wantrouwen tegen de politie zal voeden. "Het onderzoek blijft onafhankelijk, alleen de tenlastelegging verandert."

Per jaar zet de politie ongeveer twaalfduizend keer geweld in. Het gros - licht geweld - wordt intern afgewikkeld. Dat zal in de nieuwe situatie zo blijven. De rijksrecherche onderzoekt ongeveer dertig keer het gebruik van vuurwapens door de politie. Naar schatting komen jaarlijks vijf agenten voor de rechter vanwege het gebruik van zwaar geweld.

Verder pleit Paauw voor een maximale termijn waarbinnen nabestaanden na een sepot toch vervolging kunnen afdwingen. Op deze zogeheten artikel 12-procedure zit nu "gek genoeg'' geen beperking, stelt de korpschef.

Daardoor blijft de agent de mogelijkheid tot vervolging boven het hoofd hangen en kunnen betrokkenen de kwestie niet afsluiten.

Bron : nu.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!