Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Rijk en Amsterdam ontwikkelen samen marineterrein verder

Geplaatst op: 13-7-2018

Defensie, de gemeente Amsterdam en het Rijksvastgoedbedrijf gaan samen met de Rijksbouwmeester het  Marine Etablissement Amsterdam (MEA) verder ontwikkelen. Uitgangspunt is te komen tot een gebied met voldoende ruimte voor innovatie, scholing en wonen en waar ook Defensie een plaats heeft.

Marine Etablissement jul18Een historisch deel van het Marine Etablissement Amsterdam dat inmiddels aan de gemeente Amsterdam is overgedragen (afb)

In 2013 spraken Defensie en de gemeente Amsterdam af om het terrein gefaseerd over te dragen aan de gemeente. Inmiddels zijn er voor Defensie dwingende redenen om een groter deel van het complex te behouden. Minister Ank Bijleveld: “Het MEA is strategisch gelegen in de hoofdstad. En met een helikopterlandingsplaats is het belangrijk voor de openbare orde en de nationale en internationale veiligheid. Daarnaast willen we zichtbaar blijven in de hoofdstad. De kazerne is een belangrijke locatie om de grote opgave op het gebied van werving en selectie te kunnen realiseren.”

Het ministerie, de gemeente en de rijksbouwmeester nemen samen de uitwerking van de plannen ter hand. Hierbij wordt uitgegaan van de afgesproken hoogwaardige stedelijke functie. Leidende principes zijn:

- verdichting van de bebouwing, medegebruik waar mogelijk. 

- In elk geval wordt gedacht aan de sportlocatie en mogelijk het evenementengebouw;

- aandacht voor het inpassen van terreinafscheidingen in het stedenbouwkundig concept.

- Hoogwaardige ontwikkeling

Het verschuiven van de activiteiten van Defensie naar het uiteindelijke terrein gebeurt gefaseerd en in overleg met de gemeente Amsterdam. Defensie heeft toegezegd te investeren in hoogwaardige ontwikkeling van het Defensieterrein. De grootte van het Defensiedeel is nog onderwerp van overleg.

Onderzocht wordt hoe en waar op het Defensieterrein een helikopterplaats kan worden gerealiseerd. Die moet veilig zijn en het overige gebruik van het terrein niet onnodig hinderen. Het gebruik van de huidige helikopterplaats wordt zo snel mogelijk afgebouwd. Dit belemmert namelijk het gebruik van het terrein.

Na goedkeuring door de gemeenteraad werken de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf in overleg met Defensie de uitgangspunten verder uit.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!