Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

NAVO-top: onderweg naar militaire snelweg

Geplaatst op: 14-7-2018

“De verslechterde veiligheidssituatie rond Europa vraagt om een groter reactievermogen. Meer militaire mobiliteit betekent namelijk ook meer afschrikking.” Dit zei minister Ank Bijleveld-Schouten over het Nederlandse initiatief om de militaire mobiliteit binnen Europa te verbeteren. De voorstellen werpen hun vruchten af. Tijdens de belangrijke NAVO-top, vandaag en morgen in Brussel, worden spijkers met koppen geslagen.

NATO snelweg jul18 1 NATO snelweg jul18 2

 

afb1 Militaire transporten van de ene naar de andere NAVO-lidstaat moeten sneller en eenvoudiger worden (foto: juni 2015).
afb 2 Dankzij de maatregelen moeten grote troepenverplaatsingen over de grens in 2024 aanzienlijk sneller en efficiënter gaan foto: april 2012).

Om bureaucratische én praktische obstakels weg te nemen, nemen de 29 leden van het bondgenootschap voor eind 2019 meerdere maatregelen:

 -Afgesproken is om binnen 5 dagen diplomatieke toestemming te verlenen voor militaire transporten. Voor de snelle reactiemachten wordt deze termijn nog korter.

 - De bondgenoten ontwikkelen nationale plannen. Dit moet leiden tot standaardisatie van (inter)nationale wetten, regelgeving en procedures.

- Er komt een sterk internationaal netwerk van nationale aanspreekpunten voor efficiënte communicatie over grensoverschrijdend militair transport.

- Tijdens oefeningen krijgt militaire mobiliteit nadrukkelijk aandacht.

-  Voor eind 2018 zijn Europese transportroutes voor militair vervoer geïdentificeerd. Op termijn wordt eventueel de infrastructuur verbeterd.

- De voortgang wordt jaarlijks besproken.

Sneller en efficiënter in 2024
Dankzij deze maatregelen moeten grote troepenverplaatsingen in 2024 aanzienlijk sneller en efficiënter gaan. Bijleveld: “Het Nederlandse initiatief zorgt zo voor een eensgezinde boodschap van de NAVO en de EU: we werken nauw samen aan heldere en ambitieuze doelen. Nu nog reizen toeristen makkelijker door Europa dan degenen die hen beschermen, onze militairen. Dat moet echt veranderen.”

Wat doet Nederland?
- Meer militaire mobiliteit vraagt om medewerking van veel partijen. Defensie is daarom in gesprek met andere ministeries, lokale en provinciale overheden en bedrijven. Voor infrastructuur moet bijvoorbeeld met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden opgetrokken. BTW en douanezaken vragen om samenwerking met Financiën en Justitie en Veiligheid. Lagere overheden en bedrijven worden bij transport van gevaarlijke goederen betrokken. Denk aan de gemeente Rotterdam en ProRail.

- Inmiddels zijn de 1e stappen gezet om het verlenen van diplomatieke toestemming in Nederland te versnellen.

- Voor de coördinatie richt Defensie de National Movement Coordination Cell (NMCC) op.

- De door Defensie opgerichte Task Force Logistiek fungeert onder meer als nationaal aanspreekpunt militaire mobiliteit voor de NAVO en de EU.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!