Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Zeventig uitgeprocedeerde asielzoekers in Budel

Geplaatst op: 15-8-2018

Vijf vragen Budel - Een groep (uitgeprocedeerde) asielzoekers van de opvanglocatie in Budel zorgt voor overlast in de gemeente Cranendonck door diefstal en intimidatie. Vijf vragen over hun aanwezigheid.

Asiel Cranendonck aug18

1. Hoe lang verblijven uitgeprocedeerde asielzoekers gemiddeld in een asielzoekerscentrum zoals in Budel? 

Als de asielaanvraag definitief is afgewezen, moeten asielzoekers Nederland in principe binnen vier weken verlaten, schrijft Vluchtelingenwerk op zijn website. Na die vier weken krijgen ze geen opvang of huisvesting meer. Deze uitgeprocedeerden moeten zélf hun terugkeer regelen. Ze kunnen wel aanspraak maken op hulp als financiële ondersteuning of begeleiding.

(asielzoekerscentrum Cranendonck afb.)
 

2. Waarom worden ze niet meteen het land uitgezet? De verantwoordelijkheid voor vertrek uit Nederland ligt bij de vreemdeling zelf. Als uitgeprocedeerde asielzoekers niet zelf vertrekken, kunnen de Koninklijke Marechaussee en de vreemdelingenpolitie hen het land uitzetten. Het is mogelijk dat grote groepen asielzoekers tegelijk worden uitgezet met speciale chartervluchten. Het wordt moeilijker als iemand geen geldige identiteitsdocumenten meer heeft. Zonder deze documenten is het bijna onmogelijk om vreemdelingen te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Vertrekken ze niet, dan belanden ze wellicht in de illegaliteit.

3. Hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven er in Budel? 
Dat zijn er 76 van de in totaal 650 asielzoekers die daar verblijven. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verblijven in Budel geen alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA). Oisterwijk is een van de weinige opvanglocaties voor die doelgroep. In juni kwam die locatie in het nieuws omdat AMA's daar voor overlast zorgden.

4. Waar komt de rest vandaan? 
Het merendeel van de vluchtelingen in Budel komt uit Syrië, Eritrea, Iran en Somalië, zegt het COA. Het gaat om alleenstaande mannen en vrouwen, en gezinnen. ,,Het aantal kinderen neemt daarbij de laatste tijd zo toe, dat in overleg met gemeente Cranendonck en schoolbesturen bekeken wordt of een schoolgebouw op locatie weer tot de mogelijkheden behoort."

5. Wat is de procedure voor asielzoekers in Budel die uitgeprocedeerd zijn? 
,,Als een asielaanvraag door de IND is afgewezen, wordt het dossier overgedragen aan één van de regievoerders van de Dienst Terugkeer & Vertrek", zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. ,,Die leest het dossier en gaat met de vreemdeling in kwestie in gesprek over zijn of haar vertrek uit Nederland."

Bron : ed.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!