Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Beveiligingsbeleid C2000: heldere eisen en meer controle

Geplaatst op: 14-9-2008

Minister Ter Horst maakt het C2000 beveiligingsbeleid minder procedureel en bondiger en neemt daarin concrete beveiligingseisen op. Ook gaat zij strenger controleren op het naleven daarvan. Dit schrijft de minister in een vandaag verzonden brief aan de Tweede Kamer.

Deze maatregelen zijn een reactie op de door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid uitgevoerde quick scan van de C2000-beveiligingsplannen. De Inspectie OOV concludeert hierin dat er onvoldoende actueel zicht is op de effectiviteit van de maatregelen die genomen worden om het communicatie netwerk C2000 te beveiligen.

C2000 is het systeem dat de politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee gebruiken voor hun mobiele communicatie (met portofoons en mobilofoons). De Inspectie OOV concludeert dat het huidige beveiligingsbeleid en de rapportages van de regio’s niet aan de eisen voldoen als het gaatC2000.jpg om inhoud en actualiteit. Het beleid is te weinig concreet en de regionale beveiligingsplannen zijn gedateerd.
Ook wordt er niet jaarlijks gerapporteerd door de regio’s,
al worden incidenten wel direct gemeld. Deze rapportages zijn belangrijk om vast te kunnen stellen of het beveiligingsbeleid actueel is en of de regels na-geleefd worden. Door het ontbreken van deze rapportages kan de Inspectie OOV geen uitspraken doen over de beveiliging van C2000 in de praktijk.

Minister Ter Horst vindt extra inspanningen nodig en kondigt maatregelen aan om de situatie te verbeteren.
Ten eerste wordt het beveiligingsbeleid gewijzigd, zodat duidelijk wordt wat er van iedereen verwacht wordt.
Er komen concrete beveiligingseisen en een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in te staan. De betrokken hulpverleningsdiensten worden hierbij actief betrokken. Ten tweede gaat de minister strenger controleren op de naleving van het beleid. Zo zullen in jaarlijkse steekproeven de beveiligings-maatregelen gecontroleerd worden. Ook gaat de minister controleren op het aanleveren van de verplichte jaarlijkse rapportages.

Het communicatienetwerk C2000 is een vitaal systeem en de beveiliging daarvan is een continu proces. De minister van BZK is eindverantwoordelijke, het tactische en operationele beheer ligt bij de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN). Daarnaast hebben de gebruikers van C2000 de verantwoordelijkheid om hun actuele beveiliging op orde te brengen en te houden.

Bron: ministerie van BZK


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!