Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Nieuw onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden voor Defensiepersoneel

Geplaatst op: 22-8-2018

3,9% meer loon en een volledige eindejaarsuitkering. Dat en meer maakt deel uit van een onderhandelingsresultaat waar defensie en defensievakbonden vandaag overeenstemming over hebben bereikt.

Ministerie van Defensie sep17Het huidige arbeaardenakkoord (AV-akkoord) is tot 1 oktober 2018 van kracht, maar bonden en defensie hebben nu al kans gezien om tot nieuwe afspraken te komen.

Het resultaat van deze afspraken wordt nu voorgelegd aan de achterban. Als die instemt komt het tot een AV-akkoord met een looptijd tot en met 1 juli 2020.

Pensioenregeling
Naast de loonsverhoging en de stijging naar een volledige eindejaarsuitkering komt er een nieuwe pensioenregeling voor militairen. De nieuwe regeling zorgt voor een evenwichtige pensioenopbouw en voor een aanzienlijke verbetering voor veel militairen. Alle pensioenaanspraken die onder de oude pensioenregeling zijn opgebouwd blijven daarbij behouden. Voor sommige (FPS-3) groepen, waarvoor het pensioenperspectief zich negatiever ontwikkelt komt Defensie met verzachtende maatregelen.

Vooruitlopend op de afspraken over de aanpassingen van het loongebouw en de toelagen, worden de toelagen onregelmatige dienst en de vergoeding meerdaagse activiteiten per 1 januari 2019 vereenvoudigd en verbeterd.

Voor het burgerpersoneel wordt de loopbaanbegeleiding geformaliseerd. Om de mobiliteit bij de burgermedewerkers te bevorderen komen er een instroompool en een ‘welkom-terug-regeling’. Op deze manier wordt het laagdrempeliger om binnen of buiten Defensie ervaring op te doen.

Extra's
Als het tot een formeel akkoord komt krijgen militairen en het burgerpersoneel er 1 december van dit jaar 1% bij en per 1 juli 2019 nog eens 1,5%. Daar komt met ingang van 1 juli 2020 nog 1,4% bij. De eindejaarsuitkering gaat in 2018, 2019 en 2020 gefaseerd naar 8,33% van het jaarinkomen. Daarmee is er in 2020 sprake van een volledige eindejaarsuitkering. Ook krijgt het Defensiepersoneel in oktober 2018 een eenmalige uitkering van € 600 (bruto).

Een greep uit de andere afspraken:

• Voor militairen gaat de toelage onregelmatige dienst per 1 januari 2019 met 10% omhoog en in de jaren 2019 tot en met 2021 zal deze toelage tijdelijk met nog eens 10% worden verhoogd. En deze toelage wordt vanaf 1 januari 2019 achteraf berekend.
• De vergoeding meerdaagse activiteiten wordt per 1 januari 2019 geharmoniseerd en met 10% verhoogd. 
• Er komt een onderzoek naar een individueel keuzebudget waarbij bijvoorbeeld vrije tijd en geld kunnen worden ingewisseld.
• Het Sociaal Beleidskader 2012, het vangnet voor eventuele overtolligheid, wordt met de duur van het akkoord verlengd.

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser is blij met het onderhandelaarsakkoord. “We hebben met de bonden een flinke stap gezet en dat schept vertrouwen voor de toekomst. Met dit akkoord bieden we perspectief en bouwen we verder aan een organisatie waar mensen graag willen werken.”

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!