Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Eenheid Korps Mariniers tijdelijk stilgelegd door personeelstekort

Geplaatst op: 12-9-2018

Bij het Korps Mariniers is vorige maand een eenheid tijdelijk stilgelegd omdat er een personeelstekort is. Dat komt omdat veel mariniers ontslag nemen. Het aantal mariniers dat ontslag heeft genomen ligt tot augustus dit jaar al 37 procent hoger dan het hele jaar daarvoor, meldt staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Visser B. portret nov 17 325Uit een enquête dit voorjaar kwam naar voren dat veel mariniers willen vertrekken omdat hun kazerne verhuist van Doorn naar Vlissingen. Defensie heeft zelf ook gesprekken gevoerd. Daaruit komt naar voren dat mariniers vertrekken om diverse redenen. Een aantal geeft de verhuizing aan als reden, aldus Visser.

Het ministerie praat intussen weer met vertegenwoordigers van het personeel over de voorgenomen verhuizing. De mariniers vinden dat op de nieuwe locatie in Zeeland onder meer te weinig oefen- en trainingsfaciliteiten zijn. Defensie gaat hierover in gesprek met de regio.

Bouw kan langer duren door aanpassingen. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de bouw langer duurt en meer gaat kosten, waarschuwt Visser alvast.

Verder kondigt ze nieuwe bodemonderzoeken aan waaruit moet blijken dat het 70 hectare metende terrein ''volgens wet- en regelgeving" geschikt is om als kazerne te dienen. Een aantal voorbereidende werkzaamheden op het terrein zijn uitgesteld. Er wordt 2 hectare gesaneerd en op 3 hectare wordt niet gebouwd vanwege vervuiling. Het overige deel is ''niet gevaarlijk voor mens of milieu".

Een geschillencommissie stelde in augustus dat Defensie opnieuw om de tafel moet met het personeel over de verhuizing waartoe al in 2012 is besloten.

Bron : nu.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!