Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Nederlands opsporingssysteem tegen terroristen naar Verenigde Naties

Geplaatst op: 29-9-2018

Dankzij een Nederlands opsporingssysteem kunnen de landen van de Verenigde Naties (VN) voortaan reisbewegingen van terroristen signaleren. Minister Blok overhandigde het Travel Information Portal (TRIP) vandaag aan de VN in het hoofdkwartier in New York. Dat gebeurde in het bijzijn van secretaris-generaal van de VN António Guterres, premier Mark Rutte en NCTV Dick Schoof. Nederland en de VN tekenden hiervoor een overeenkomst. Blok maakte vandaag bovendien bekend dat Nederland dit jaar €15 miljoen investeert in het voorkomen van terrorisme. Waaronder €2,5 miljoen voor capaciteitsopbouw in andere landen om het Nederlandse opsporingssysteem toe te passen.

Het door Nederland ontwikkelde opsporingssysteem wordt ingezet om zogenoemde Passenger Name Record (PNR) gegevens te analyseren op reisbewegingen van terroristen en internationale criminelen. Dit is informatie die beschikbaar komt bij het boeken van tickets. PNR-gegevens helpen bij het opsporen en tegengaan van terroristen. Dankzij de Nederlandse techniek is het systeem nu wereldwijd toe te passen.

Nederland levert hiermee een essentiële bijdrage aan de verbetering van de wereldwijde detectiecapaciteit van terroristen. Het resultaat is onderdeel van 1 van de 3 Nederlandse prioriteiten als lid van de VN-Veiligheidsraad om onveiligheid te voorkomen. Het past bovendien in het voornemen in het regeerakkoord ons ervoor in te zetten, ook in de VN, om ISIS-strijders te berechten. ‘Zonder opsporing geen berechting’, aldus Blok.

Global Counterterrorism Forum
De overhandiging vond plaats in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Hierna was de jaarlijkse bijeenkomst van het Global Counterterrorism Forum, dat Nederland met Marokko voorzit. Dit forum brengt de ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen en de EU samen om terrorisme wereldwijd tegen te gaan. Minister Blok leidt deze coalitie namens Nederland. Blok: ‘Nederland is geen eiland. Internationaal kennis delen kan aanslagen in de toekomst voorkomen. Door meer internationale samenwerking is het bijvoorbeeld voor strijders moeilijker geworden te reizen naar en van conflictgebieden.’

De terroristische dreiging is nog altijd reëel. Deze zomer viel een Nederlands slachtoffer bij een aanslag in Tadzjikistan. In augustus stak een man bovendien twee Amerikanen neer op Amsterdam Centraal. Minister Blok: ‘ISIS is territoriaal misschien bijna verslagen, het extremistische gedachtegoed blijft bestaan. Terugkeerders en hun families blijven een uitdaging. Ook de link tussen criminele netwerken en terrorisme wordt steeds sterker.’  

Terrorisme bij de wortels aanpakken
De 30 leden van het Global Counterterrorism Forum spraken vandaag onder leiding van Nederland af om terug naar de oorsprong te gaan en terrorisme bij de wortels aan te pakken. Er werd afgesproken zich ervoor in te zetten de oorzaken van extremistisch gedrag weg te nemen en extra aandacht te hebben voor de terugkeer van buitenlandse strijders en hun families. In het verlengde hiervan investeert Nederland dit jaar in het voorkomen van terrorisme. Het geld gaat onder meer naar het trainen van luchthavenpersoneel, gevangenismedewerkers en politie voor het herkennen van dreigingen en radicalisering. De projecten worden uitgerold in 6 focusregio’s: de Sahel, de Hoorn van Afrika, de Balkan, Noord-Afrika, Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.  

Bron : rijksoverheid.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!