Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Requiemmis overleden defensiepersoneel

Geplaatst op: 2-10-2018

Het is binnen onze samenleving een goede traditie om jaarlijks onze overledenen te herdenken. De behoefte om te herdenken bestaat ook bij de nabestaanden van overleden militairen en burger­me­de­werkers van Defensie. Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht organiseren daarom op de eerste zaterdag na Allerzielen de Nationale Requiem­viering.

Zaterdag 3 november - 11.00 uur - Sint Odulphuskerk Best

Odulphus­kerk Best
Requiemmis def,personeel okt18Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
De Requiem­viering vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 november 2018. U bent deze dag van harte welkom in de Sint Odulphus­kerk aan de Hoofdstraat 35, 5683 AC te Best. De Sint Odulphus­kerk is goed bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer (trein). Er is voldoende parkeer­gele­gen­heid in de nabijheid van de kerk.

De pontificale hoogmis begint om 11.00 uur. Voorganger is krijgsmachtbisschop Mgr. dr. J.M. Punt. Concelebranten zijn Vicaris-Generaal Mgr. A.J.J. Woolderink en aalmoezenier P.J.M. Vlaar. Diaken van dienst is Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier A.J.H. van Vilsteren.

Muzikale mede­wer­king wordt verleend door het koperkwintet van de fanfare “Bereden Wapens” uit Vught o.l.v. Korporaal 1 Rob Geurts en het koor van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem o.l.v. dirigent Rens Tienstra. Het orgel wordt bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem.

Er zijn vertegen­woor­digers van diverse organisaties van binnen en buiten de krijgsmacht uitgenodigd. Aan het einde van de viering zal de hoogste militair in rang een krans leggen ter nagedachtenis aan de overledenen.

Receptie
Na afloop van de herdenking, zo rond 12.15 uur, nodigen wij u uit voor een samenzijn in het naast de kerk gelegen Zalen­cen­trum Prinsenhof. Onder het genot van een kopje koffie en een broodje is er gelegenheid om nog wat na te praten.

Voor een goed verloop vragen wij u om ons uiterlijk op 26 oktober te laten weten of u aanwezig kunt zijn, bij voorkeur via het speciale aanmeldings­for­mu­lier op onze website www.katholiekthuisfront.nl/requiem­viering of anders telefonisch: 06-54796857. Wij verzoeken militairen en militairen bd behalve hun naam ook hun rang op te geven.

Uw aanmelding betekent echter niet dat er voor u een gereserveerde plaats in de kerk beschikbaar is. Er is een aantal plaatsen gereserveerd voor aanwezige autoriteiten, verder kan men overal vrij plaatsnemen.

Aan het einde van de eucha­ris­tie­viering wordt, als u dat wenst, in de herdenkingsceremonie de naam van uw dierbare overledene genoemd en een lichtje ontstoken. De naam en een eventuele suggestie voor de voorbede kunt u eveneens indienen via de website of schriftelijk door een kaartje te sturen naar: Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront, Antwoordnummer 6399, 3700 WB ZEIST (geen postzegel nodig). U kunt het natuurlijk ook per e-mail sturen via info@katholiekthuisfront.nl

Tenue

Burgers: Tenue de ville
Militairen: Tenue DT2 (modeldecoraties)

Bron : bisdomhaarlem-amsterdam.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!