Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Maritieme grensbewaking

Geplaatst op: 25-9-2008

Medio juni hield de KMar een landelijke controledag maritieme grensbewaking. Dat was de derde dit jaar. Rene Schilperoort, adviseur Operaties Maritiem bij het district KMar West, belicht het hoe en waarom van deze dagen.

Op de foto wil hij niet. "Het gaat niet om mij maar om de mannen en vrouwen die de operaties uitvoeren. En om het proces." Vooral dat laatste is uitvoerig onderwerp van zijn betoog.

Schengen
De Koninklijke Marechaussee is op de luchthavens en in de zeehavens belast met het grenstoezicht. Dit is de bewaking van de buitengrenzen en de controle van personen die de grens van Nederland (Schengengrens) overschrijden. De marechaussee richt zich daarbij op de bediening van de aangewezen doorlaatposten, de bewaking van de grenzen tussen die doorlaatposten, de controle van personen die de grens overschrijden en op het vaststellen van de identiteit en de controle op de echtheid van de aangeboden reisdocumenten. Maar de reiziger moet desgevraagd ook kunnen aantonen dat hij over voldoende middelen beschikt om in het eigen levensonderhoud te voorzien. En er is nog meer. Schilperoort: "We willen ook grensoverschrijdende criminaliteit tegengaan. Daarnaast wijzen we de bemanning en passagiers van pleziervaartuigen op hun rechten en plichten. Dat lijkt simpel, maar vergis je niet in wat er allemaal komt kijken bij zo'n dag vooral op het gebied van onderlinge afstemming en coördinatie. Het Landelijk draaiboek voor de operatie staat boordevol telefoonnummers, bepalingen en instructies.

Informatiepositie
De resultaten van een controledag neemt Schilperoort voor kennisgeving aan. "Spectaculaire statistieken kunnen we sowieso niet overleggen - daar zijn de zee en de binnenwateren, de Scheldestromen en de RV 180 luchtfotoWaddenzee te groot voor in verhouding tot het aantal personen dat we op zo'n dag controleren." Des te gedrevener is hij wanneer hij uitlegt binnen welke dimensie de controledagen plaatsvinden. "Verbetering van de informatiepositie van de deelnemende brigades; daar gaat het om. Met wie onderhoud je je contacten, weetje wat er speelt in een bepaalde haven, voor welke schepen moet je extra aandacht hebben, hoe ziet de evenementenkalender er uit, enzovoorts. Om een voorbeeld te geven: Bij de eerste controledag dit jaar die zich richtte op de pleziervaart, bleek er in het controlegebied ook een grote zeilwedstrijd plaats te vinden zonder dat we daarvan op de hoogte waren. Dat lijkt niet zo belangrijk, maar het illustreert natuurlijk wel dat er op het gebied van onze informatiepositie nog wel het een en ander valt te verbeteren. Moet de KMar dan alles alleen doen? "Zeker niet - we werken nauw samen met de Zeehavenpolitie Rotterdam Rijnmond, de Kustwacht, de douane en de AID en IVW. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk contacten op te bouwen met officials van de haven.
 
IGO
De focus op de informatiepositie is een uitvloeisel van het beleidsplan 2010 waar Schilperoort nauw bij betrokken is geweest. "Binnen de KMar zijn we vorig jaar begonnen met de invoering van informatiegestuurd optreden (IGO). Maritieme grensbewaking leent zich daar uitstekend voor, maar er moet nog veel gebeuren voordat we echt informatiegestuurd kunnen werken. Uiteindelijk willen we het hele proces rond landelijke controledagen als instrument borgen binnen de organisatie. De leiding denkt er gelukkig ook zo over. Om dit te benadrukken, en uit gezonde nieuwsgierigheid voer tijdens de controledag bijna het voltallige MT mee op onze schepen. Voorzover ik heb begrepen, is niemand zeeziek geworden."

Bron : Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!