Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Reactie Defensie op berichtgeving ABP

Geplaatst op: 24-10-2018

De vakbonden voor Defensiepersoneel hebben, na het raadplegen van hun leden, het onderhandelingsresultaat van 20 augustus, over de arbeidsvoorwaarden, niet geaccepteerd. Dat hebben de bonden staatssecretaris Barbara Visser 4 oktober laten weten.

Onderdeel van het onderhandelaarsresultaat was een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Het doel daarvan was een evenwichtiger pensioenopbouw voor alle generaties. Daarnaast was het de bedoeling de pensioenaanspraken voor veel militairen aanzienlijk te verbeteren.

Nu het onderhandelingsresultaat van de baan is, kan ook de wijziging van de pensioenregeling niet doorgaan. Militairen ontvangen vandaag een bericht van ABP met deze boodschap. In het AV-akkoord van 2017 is voor 2018 een overgangsregeling met een eindloonkarakter afgesproken. Deze overgangsregeling houdt per 1 januari 2019 op te bestaan.

Minder
Vanaf 1 januari 2019 zet het ABP de pensioenregeling voor militairen voort als een middelloonregeling. ABP noemt dit een ‘basisregeling’. Hieronder bouwen militairen bij salarisverhogingen minder pensioen op dan onder de huidige regeling.  

Binnen het sectoroverleg Defensie maken de werkgever Defensie en de Centrales van Defensiepersoneel samen afspraken over de arbeidsvoorwaarden, waaronder de pensioenregeling. ABP is uitvoerder van de pensioenregeling. Daarom vindt Defensie het belangrijk dat de werkgever en de centrales zelf afspraken maken over de pensioenregeling voor militairen. Defensie wil daarom op korte termijn samen met de centrales om tafel. 

De pensioenregeling voor militairen is een belangrijk onderwerp, waar geen onduidelijkheid over mag bestaan. Defensie houdt militairen daarom nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!