Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

61e Internationale Militaire Bedevaart 17-19 mei 2019 naar Lourdes

Geplaatst op: 26-11-2018

Met als thema “Zoek de vrede en streef die na” (Psalm 34, vers 15) ontmoeten militairen uit tientallen landen elkaar in eenambiance van bezinning en gebed, afgewisseld met lichtere momenten van gezelligheid en kameraadschap. 

De Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Defensie, in samenwerking met de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, nodigt militairen uit deel te nemen aan de Militaire bedevaart naar Lourdes 2019, die plaats vindt van 17 tot 19 mei 2019.

Lourdes 2019Het zal de 61ste keer zijn dat deze Militaire bedevaart gehouden wordt. Met name voor degenen die al eens eerder mee zijn geweest een goede aanleiding om de kennismaking met Lourdes te hernieuwen en oude bekenden te ontmoeten. De organisatie heeft een optie op extra hotelkamers genomen, dus u bent van harte welkom!

Voor jonge nieuwkomers is interessant dat er ook de gelegenheid is om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van het tentenkamp. Daar is volop gelegenheid kennis te maken met andere jonge militairen uit diverse landen. Meer informatie op onze website.

Internationale grootse vieringen worden afgewisseld met intiemere bijeenkomsten op nationaal niveau. Verder is er ruimte voor onderling contact, o.m. tijdens een gezamenlijke receptie met lunch, een excursie en een internationaal sportevenement.

Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder één introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden.

Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet zijn om met een bus te reizen. We zetten zowel dag- als nachtbussen in, e.e.a. afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid van een rolstoel,  wordt bezien of er een vliegtuigstoel voor u beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsbeperking. De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal reisprogramma, waaronder een Battlefield tour. Deze tour begint op 14 mei en eindigt op 23 mei.

Meer informatie vindt u op de website: www.militairebedevaart.nl  Daar vindt u ook een digitaal inschrijfformulier. U kunt voor informatie ook terecht bij uw aalmoezenier.

Uw inschrijving moet vóór 1 maart 2019 binnen zijn. 

Voor de motorreis vindt u aanvullende informatie op  http://www.militairemotorbedevaart.nl/ 

Bron : militairebedevaart.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!