Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Reactie op "Undercover in Nederland"

Geplaatst op: 13-10-2008

Defensie heeft kennis genomen van de verontrustende beelden van het programma "Undercover in Nederland". Op grond van deze beelden heeft Defensie onmiddellijk een melding gedaan bij de Koninklijke Marechaussee. Vooruitlopend op de uitzending zijn de eerste maatregelen getroffen om de beveiliging aan de poort te verscherpen.

De Beveiligingsautoriteit van Defensie heeft opdracht gekregen een onderzoek te doen naar hetgeen in de uitzending naar voren is gebracht. Uit het onderzoek moet duidelijk worden of hier naast het menselijk falen ook sprake is van technisch of procedureel falen. Aan de hand van de uitkomsten zullen passende maatregelen worden getroffen.

De bewaking en beveiliging van Defensie kent een gelaagd stelsel. Gezien de omvang en schaal van de militaire objecten is het niet mogelijk alle objecten, kazernes, vliegbases, terreinen honderd procent te bewaken en te beveiligen. De cruciale, onmisbare systemen hebben bij de beveiliging de hoogste prioriteit. Naarmate het belang van de objecten toeneemt, neemt ook de beveiligingsinspanning toe.

Overigens vormt de mens, naast technische maatregelen, de kern van onze bewaking en beveiliging. Iedere militair of burgermedewerker van Defensie is een schakel in de beveiligingsketen. Defensie doet er veel aan het beveiligings bewustzijn te verhogen. Dat defensiemedewerkers dit programma mede mogelijk hebben gemaakt is zorgelijk.

Bron : Min. van Defensie


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!