Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Gefrustreerd door hightech nietsdoen

Geplaatst op: 16-10-2008

Het is een bekend beroepsrisico voor militairen: frustratie. Wie na jaren trainen eindelijk actief mag zijn in een missiegebied, voorzien van een hightech-uitrusting, wil graag worden ingezet. Bij voorkeur op een nuttige manier, die aansluit bij het niveau van de eenheid.

Dat miste de leiding van een van de vier verkenningspelotons in Uruzgan. Een ervaren groep infanteristen die – melden defensiekringen – bezwaar maakte tegen een opdracht die in hun ogen niet bij hen paste. Nu mopperen militairen wel vaker over de manier waarop hun eenheid wordt ingezet, maar ditmaal eindigde de discussie in het gedwongen vertrek van de pelotonscommandant en een onderofficier – waarschijnlijk zijn plaatsvervanger.

Dat tweetal is van hun functie ontheven en wordt teruggestuurd naar Nederland. Tegen andere kaderleden zijn disciplinaire maatregelen genomen. Dat komt in dit geval, melden bronnen, neer op een stevig gesprek. De vraag die blijft hangen: hoe is het mogelijk dat een betrekkelijk normaal meningsverschil onder officieren zo uit de hand heeft kunnen lopen? Defensie zwijgt over de details. Volgens het ministerie speelt miscommunicatie binnen Task Force Uruzgan een rol en is ‘niet adequaat en ongepast’ gehandeld.

Een vooronderzoek van de Koninklijke Marechaussee naar ‘het weigeren van een dienstbevel onder operationele omstandigheden’, leverde geen strafbare feiten op. Daarna heeft de commandant van de taskforce de zaak nog eens onderzocht en die stuitte op verstoorde gezagsverhoudingen en een gebrek aan onderling vertrouwen.

Het verkenningspeloton is een buitenbeentje binnen een infanteriebataljon. De verkenners zijn iets beter getraind en in staat om relatief lang zelfstandig te opereren op grotere afstand van de moedereenheid.voertuig patria Hun taak is de sterkte van de tegenstander af te tasten en snel eventuele bedreigingen rondom het bataljon te erkennen. De verkenners zijn licht uitgerust met open terreinwagens en enkele Patria-pantserwagens met een .50-mitrailleur op het dak. Het peloton bestaat uit ruim twintig man, subtiel te herkennen door het ontbreken van naamlinten en rangonderscheidingstekens op hun gevechtspak.

Hun breed opgezette trainingsprogramma maakt de verkenners multi-inzetbaar. Dat hebben ze tijdens hun eerste twee maanden in Uruzgan gemerkt. Zo is het peloton ingezet om konvooien te begeleiden en bijeenkomsten te bewaken, maar niet om te verkennen, stellen betrokkenen. In militair jargon: de verkenners zijn niet serieus in de diepte ingezet. De pelotonsleiding wilde van die rol als klusjesman af en maakte bezwaar tegen een nieuwe opdracht. Daarbij werd geen werk geweigerd, verzekeren betrokkenen. Maar wel werd het vertrouwen van hun superieuren verspeeld.

Frustratie is een alom aanwezig gevoel binnen de zogeheten Battlegroup. Die bestaat uit infanteriepelotons die getraind zijn om te vechten. Maar vaak wordt van hen een passieve opstelling geëist: zij begeleiden collega’s van het provincial reconstruction team (prt), die willen praten met plaatselijke bestuurders, of ze lopen een sociale patrouille door een bevriend dorp.

'Als je al die wapens hebt’, zei twee weken geleden nog militieleider Toor Abdullah in Chora tegen een Nederlandse pelotonscommandant, ‘waarom ga je dan niet naar Nuri?’ Vanuit dat dorp, iets buiten de zogeheten inktvlek, arriveren de laatste tijd vluchtelingen met verhalen over publieke executies en ingepikte huizen en bezittingen. De Nederlandse luitenant kon slechts beteuterd naar zijn laarzen kijken.

Afgelopen twee jaar zijn wel Nederlandse commando’s ingezet om buiten de inktvlek op zoek te gaan naar Talibanbolwerken, met langdurige vuurgevechten tot gevolg. Ook de reguliere infanterie is sporadisch ingezet bij offensieve operaties. Het is echter goed mogelijk dat een peloton vier maanden lang niets anders doet dan prt-collega’s rondrijden en sociale patrouilles lopen.

Dat is lastig te verkopen aan de manschappen. Die willen op zoek naar makers van bermbommen en Talibanbolwerken helpen opruimen. Nederland heeft echter niet voldoende pelotons in Uruzgan om het gewonnen terrein te kunnen vasthouden. Het Afghaanse leger kan dat nog niet zelf.

Bron : de Volkskrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!